O nouă sesiune de cursuri pentru ocupația de Arhivar și Arhivist la CCIA BT

Începând cu data de 01 Martie 2018 Camera de Comerț Industrie și Agricultură Botoșani, în parteneriat cu Centrul de Perfecționare Arhivistică, organizează cursuri de perfecționare profesională în ocupația de ARHIVAR ȘI ARHIVIST, cod COR/ARHIVAR 441501, cod COR/ARHIVIST 262101.

Absolvenții cursului, in urma examenului, primesc Certificatul AUTORITĂȚII NAȚIONALE PENTRU CALIFICĂRI, acesta oferindu-vă dreptul de a practica meseria de ARHIVIST ȘI ARHIVAR.

Certificatul/ Diploma de absolvire este însoțit de un Supliment Descriptiv, ambele fiind recunoscute in toata U.E. Ambele documente sunt utile pentru cei care doresc sa se angajeze ca ARHIVIST ȘI ARHIVAR.

Cursul se adresează persoanelor responsabile cu activitatea de arhiva din cadrul instituțiilor, dar și persoanelor fizice (persoanele numite printr-un act administrativ cu atribuții pe linie de arhivă stabilite prin fișa de post de către un creator și/sau deținător de documente);

ARHIVAR – angajat care administrează, prelucrează si gestionează documentele unui creator/deținător de arhivă, ce deține o diploma de bacalaureat și un atestat/certificat specific activităților pe care le desfășoară;

ARHIVIST – specialist care își desfășoară activitatea la un creator/deținător de arhivă având ca sarcină prelucrarea, administrarea, păstrarea, utilizarea și protejarea arhivelor, care deține o diplomă de studii universitare conform standardului ocupațional;

ATENȚIE!

Persoane juridice, denumite de legislație creatorii și/sau deținătorii de documente, sunt obligate să obțină avizarea întregului personal responsabil cu activitatea de arhivă în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (2) din Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată. Avizarea se obține după absolvirea cursurilor acreditate de ANC.

Pentru detalii și înscrieri în vederea formării unei noi grupe vă rugăm să contactați Camera  de Comerț, Industrie și Agricultură Botoșani – dra. Delia Mihalache, tel: 0741436569 sau secretariat@cciabt.ro .

Anunțuri licitații internaționale – Austria

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Botoșani vă informează cu privire la anunțurile de licitații internaționale care se vor desfășura în perioada următoare în Austria, primite prin amabilitatea Biroul de Promovare Comercial-Economică din cadrul Ambasadei României în Austria.

Pentru relații suplimentare privind desfășurarea licitațiilor și sprijin la BPCE vă puteți adresa la Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena, Adi-Cristina MITEA, secretar economic, 1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60, Tel.: 00.431.503.89.41, Fax: 00.431.504.14.62, E-mail: viena.economic@mae.ro .

Licitațiile internaționale pot fi accesate la adresa : http://snia.ro/Romanian/Auctions/Default.aspx

Anunțuri:

1.

Denumirea licitaţiei Austria-Viena: Echipament de radio, televiziune, comunicaţii, telecomunicaţii şi articole conexe
Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator 2018/S 032-069510

Număr de referinţă: ORF18002

Obiectul licitaţiei Echipament de radio, televiziune, comunicaţii, telecomunicaţii şi articole conexe. Clasificare CPV 32000000
Produsele licitate Echipament de radio, televiziune, comunicaţii, telecomunicaţii şi articole conexe – sistem IP videomixer (ORF18002 – IP-Videomischer-Systeme)
Numele firmei organizatoare Österreichischer Rundfunk
Adresa Würzburggasse 30
Wien
1136
Austria
Telefon +43 18787812720
Fax +43 187878512741
E-mail vergabe@orf.at
Adresa paginii web Adresa principală: http://beschaffung.orf.at

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.auftrag.at

Persoana de contact/funcţia Einkauf | K 3-1
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 16/03/2018

Ora locală: 10:00

Termenul llimită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 16/03/2018

Ora locală: 10:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei
Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba germană
Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, secretar economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro

2.

Denumirea licitaţiei Austria-Innsbruck: Ferestre, uşi şi articole conexe
Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator 2018/S 032-069157

Număr de referinţă:

Obiectul licitaţiei Ferestre, uşi şi articole conexe. Clasificare CPV 44221000
Produsele licitate Ferestre, uşi şi articole conexe – ferestre şi portaluri AL (Alu Fenster und Portale und Sonnenschutz)
Numele firmei organizatoare Tirol Kliniken GmbH – Bau und Technik
Adresa Maximilianstraße 35
Innsbruck
6020
Austria
Telefon +43 5050428723
Fax +43 5050428714
E-mail werner.moessl@tirol-kliniken.at
Adresa paginii web Adresa principală: http://www.vemap.com

Adresa profilului cumpărătorului: http://tirol-kliniken.vemap.com

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: http://tirol-kliniken.vemap.com

Persoana de contact/funcţia Werner Mössl
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 13/03/2018

Ora locală: 12:00

Termenul llimită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 13/03/2018

Ora locală: 12:00

Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 13/03/2018

Ora locală: 13:00

Locul:

Maximilianstraße 35, 6020 Innsbruck.

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba germană
Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, secretar economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro

3.

Denumirea licitaţiei Austria-Viena: Fructe, legume şi produse conexe
Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator 2018/S 030-064706

Număr de referinţă: GZ 4401.02922

Obiectul licitaţiei Fructe, legume şi produse conexe. Clasificare CPV 15300000
Produsele licitate Fructe, legume şi produse conexe – diferite tipuri (Lieferung von Obst und Gemüse küchenfertig) Valoare fără TVA: 1 170 000.00 EUR
Numele firmei organizatoare die Republik Österreich (Bund), die Bundesbeschaffung GmbH als zentrale Beschaffungsstelle gemäß § 2 Z 48 BVergG 2006sowie alle weiteren Auftraggeber, gemäß den Ausschreibungsunterlagen beiliegender Drittkundenliste
Adresa Lassallestraße 9b
Wien
1020
Austria
Telefon +43 124570-0
Fax +43 124570-99
E-mail ausschreibung@bbg.gv.at
Adresa paginii web Adresa principală: www.bbg.gv.at

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.auftrag.at

Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la o altă adresă:

Bundesbeschaffung GmbH
Lassallestraße 9b
Wien
1020
Austria
E-mail: ausschreibung@bbg.gv.at

Persoana de contact/funcţia Florian Trojan
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 22/03/2018

Ora locală: 09:00

Termenul llimită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 22/03/2018

Ora locală: 09:00

Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 22/03/2018

Ora locală: 09:05

Locul:

Bundesbeschaffung GmbH, 1020 Wien, Lassallestraße 9b.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Pro Bieter eine bevollmächtigte Person.

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba germană
Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, secretar economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro

4.

Denumirea licitaţiei Austria-Viena: Hârtie pentru fotocopiatoare şi xerografică
Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator 2018/S 030-064628

Număr de referinţă: GZ 3901.03123

Obiectul licitaţiei Hârtie pentru fotocopiatoare şi xerografică. Clasificare CPV 30197642
Produsele licitate Hârtie pentru fotocopiatoare şi xerografică – diferite tipuri (Lieferung von Papier 2018/2) Valoare fără TVA: 1 170 000.00 EUR
Numele firmei organizatoare Die Republik Österreich (Bund), die Bundesbeschaffung GmbH als zentrale Beschaffungsstelle gemäß § 2 Z 48 BVergG 2006 sowie alle weiteren Auftraggeber, gemäß der den Ausschreibungsunterlagen beiliegenden Drittkundenliste, im Vergabeverfahren alle vertreten durch die Bundesbeschaffung GmbH
Adresa Lassallestraße 9b
Wien
1020
Austria
Telefon +43 124570-0
Fax +43 124570-99
E-mail ausschreibung@bbg.gv.at
Adresa paginii web Adresa principală: www.bbg.gv.at

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.auftrag.at

Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la o altă adresă:

Bundesbeschaffung GmbH
Lassallestraße 9b
Wien
1020
Austria
Persoană de contact: Team Ausschreibungsmanagement
Telefon: +43 124570-0
E-mail: ausschreibung@bbg.gv.at
Fax: +43 124570-99

Persoana de contact/funcţia Team Ausschreibungsmanagement
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 22/03/2018

Ora locală: 09:00

Termenul llimită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 22/03/2018

Ora locală: 09:00

Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 22/03/2018

Ora locală: 09:05

Locul:

Bundesbeschaffung GmbH, 1020 Wien, Lassallestraße 9b.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Pro Bieter eine bevollmächtigte Person.

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba germană
Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, secretar economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro

5.

Denumirea licitaţiei Austria-Innsbruck: Lămpi
Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator 2018/S 030-064757

Număr de referinţă:

Obiectul licitaţiei Lămpi. Clasificare CPV 31521000
Produsele licitate Lămpi – reflectoare de scenă – diferite tipuri (Lieferung von szenischer Beleuchtung) Valoare fără TVA: 300 000.00 EUR
Numele firmei organizatoare Tiroler Landestheater und Symphonieorchester GmbH
Adresa Rennweg 2
Innsbruck
6020
Austria
Telefon
Fax
E-mail r.gassel@landestheater.at
Adresa paginii web Adresa principală: www.landestheater.at

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.bwki.de

Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus

Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la următoarea adresă:

Bühnenplanung Walter Kottke Ing. GmbH
Steinachstrasse 5
Bayreuth
95446
Germania
E-mail: i-hdm@bwki.de

Persoana de contact/funcţia Technischer Direktor Richard Gassel
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 12/03/2018

Ora locală: 10:00

Termenul llimită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 12/03/2018

Ora locală: 10:00

Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 12/03/2018

Ora locală: 10:00

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba germană
Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, secretar economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro

6.

Denumirea licitaţiei Austria-Graz: Rastele
Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator 2018/S 031-067331

Număr de referinţă:

Obiectul licitaţiei Rastele. Clasificare CPV 39151100
Produsele licitate Rastele – dulapuri metalice şi dulapuri mobile (Mobilregalanlagen und Metallregale) Valoare fără TVA: 499 900.00 EUR
Numele firmei organizatoare Karl-Franzens-Universität Graz
Adresa Universitätsplatz 3
Graz
8010
Austria
Telefon +43 3163802116
Fax +43 3163809120
E-mail geri.resch@uni-graz.at
Adresa paginii web Adresa principală: http://www.uni-graz.at

Adresa profilului cumpărătorului: http://unigraz.vemap.com

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: http://unigraz.vemap.com

Persoana de contact/funcţia Gerald Resch
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 27/03/2018

Ora locală: 10:00

Termenul llimită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 27/03/2018

Ora locală: 10:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 27/03/2018

Ora locală: 10:15

Locul:

Wirtschaftsabteilung, Attemsgasse 8/I, 8010 Graz.

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba germană
Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, secretar economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro

 

CCIAT a organizat Prima întâlnire din 2018 cu mediul de afaceri botoșănean

Miercuri 14.02.2018, la Hotel Rapsodia din Botoșani, a avut loc prima întâlnire din acest an a Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Botoșani cu reprezentanții mediului de afaceri.
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Botoșani și-a propus să inventarieze problemele cu care se confruntă firmele botoșănene și să identifice soluții pentru rezolvarea acestora.
Cu această ocazie a avut loc și prezentarea ofertei de servicii GDPR a firmei professinals Business Knowledge Society București și s-a stabilit încheierea unui protocol de colaborare cu CCIA Botoșani în vederea organizării unor seminarii pe tema Regulamentului UE 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal.
Reprezentanții Zonei economice libere din Bălți au prezentat oferta de servicii și facilitățile oferite în zona liberă.

Targuri Internationale pentru materiale de constructii, izolatii, usi si ferestre, obiecte sanitare, prefabricate si tehnologii de constructii si mediu

Targuri Internationale pentru materiale de constructii, izolatii, usi si ferestre, obiecte sanitare, prefabricate si tehnologii de constructii si mediu „INFACOMA 2018” si „AQUA THERM 2018” (9-12 Februarie 2018, Atena)
 
In perioada 9 – 12 Februarie 2018, la Mediterranean Exhibition Center din Atena, va avea loc Targul International pentru materiale de constructii, izolatii, usi si ferestre, obiecte sanitare, prefabricate si tehnologii de constructii „INFACOMA 2018” si Targul international pentru echipamente de incalzire, racire, conditionarea a aerului, instalatii, obiecte sanitare si tehnologii de mediu „AQUA THERM 2018”.
 
Mai multe informatii despre expozitii si evenimentele auxiliare sunt disponibile pe pagini de internet: http://infacoma.helexpo.gr/en si http://aquatherm.helexpo.gr/en
  

Misiune economică la CAHUL, Republica Moldova, cu prilejul expoziţiei FABRICAT ÎN MOLDOVA

Centrul Enterprise Europe Network al Tehnopolis Iași împreună cu CCI Iași, CCI Botoșani, CCI Vaslui și CCI Chișinău organizează, la nivel regional, o misiune economică la CAHUL, Republica Moldova, cu prilejul expoziţiei FABRICAT ÎN MOLDOVA, unul dintre cele mai mari evenimente comerciale ale anului, deșfășurat în ţara vecină. Evenimentul reprezintă un instrument important de dezvoltare a afacerilor şi o oportunitate pentru participanţi de a stabili noi contacte de afaceri. În data de 1 februarie 2018, va avea loc Forumul Bilateral de Afaceri REPUBLICA MOLDOVA- ROMÂNIA, urmat de întâlniri B2B în baza înscrierilor pe platforma online. La eveniment vor participa oameni de afaceri și oficialități din România și Republica Moldova.

Solicitare EUROPALETI

Biroul de Promovare Economica de la Salonic a inaintat o solicitare de import din Romania de EUROPALETI. Termenii solicitarii sunt:

  • 6000 bucati/luna (se accepta si cantitati inferioare cu conditia livrarii constante a respectivei cantitati/luna)
  • Conditii paleti: noi/albi(se accepta si usor uzati)
  • Pret achizitie: 5.8-6 euro/palet(se include si pretul transportului care ar trebui sa revina furnizorului)
  • Conditii plata: 50% in avans(factura pro-forma) si 50% dupa sosirea paletilor in Grecia.

Agentii economici interesati pot contacta Biroul de Promovare Economica Salonic la adresa mail: salonic.economic@mae.ro

SCRISOARE DESCHISĂ ADRESATĂ DLUI. PRIM MINISTRU – MIHAI TUDOSE

Având în vedere intrarea în vigoare a Regulamentului de valorificare masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică aprobat prin HG nr.715/2017, ASOCIAȚIA FORESTIERILOR DIN ROMÂNIA – ASFOR, organizație patronală și profesională a agenților economici din exploatări forestiere și industrializarea lemnului, vă supune atenției următoarele considerații:

Articolul poate fi consultat integral aici.

ÎNTÂLNIRE ASFOR – RNP ROMSILVA

În data de 23.10.2017, la invitația RNP – Romsilva, a avut loc la București o întâlnire între reprezentanții RNP și ASFOR. Tema propusă de RNP a fost caietul de sarcini și contractul de furnizare masă lemnoasă pentru anul 2018.

Pentru mai multe accesati linkul următor link

Topul firmelor 2017

– In data de 20 octombrie 2017 va avea loc festivitatea de premiere a firmelor intrate in TOP-ul Judetean si Balul Oamenilor de Afaceri!

Detalii la telefon 0744434961 – doamna Carmen Pantiru, 0331711039 – secretariat CCIA Botosani.

Un nou inceput – GAL Botosani, sprijin pentru dezvoltarea unei strategii locale durabile

„In data de 12.09.2017 a avut loc conferinta de deschidere a proiectului Un nou inceput – GAL Botosani, sprijin pentru dezvoltarea unei strategii locale durabile, care va fi implementat de Primaria Municipiului Botosani. Prin acest proiect se va crea un grup de actiune locala (GAL), la care Camera de Comert si Industrie Botosani este membru asociat, in vederea elaborarii unei Strategii de Dezvoltare Locala pentru Zonele Marginalizate. Startegia va deschide oportunitatea contractarii de fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea Botosaniului.”