Schemă de stagiu cu parteneri japonezi pentru firmele din România

Camera de Comerţ şi Industrie a României are plăcerea de va informa în legătură cu o schemă de stagiu creată pentru companiile europene şi, implicit, române şi care sunt interesate să găzduiască un stagiar japonez cu pregătire în cercetare şi dezvoltare tehnologică, pentru o perioada de 7 luni, în perioada 23 august 2021 – 18 martie 2022.


Schemă de stagiu – ,,Vulcanii în Europe” – este dezvoltată de Centrul pentru Cooperare Industrială UE-Japonia în colaborare cu Directoratul General pentru Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat şi IMM-uri din cadrul Comisiei Europene şi Ministerul Economiei, Comerţului şi lndustriei din Japonia. Scopul acestui proiect este de a contribui la o mai bună cunoaştere a mediului de afaceri din România, precum şi pentru a dezvolta relații de colaborare solide cu Japonia.


Antreprenorii români interesați de acest proiect pot selecta stagiarul japonez în funcție de profilul companiei şi criteriile pe care trebuie sale îndeplinească studentul. Stagiarii selectați pentru acest program se numără printre cei mai buni studenți din Japonia, cu studii în unul dintre următoarele domenii: inginerie (mecanică, electrică, electronică, civilă, nucleară)/ farmaceutică, biologie, chimie, biotehnologie, fizică/materiale metalice, ceramică/ informatică, ICT/arhitectură, GNSS/sisteme de producţie.


Companiile eligibile pentru acest program trebuie să activeze în domeniile industrial sau de servicii şi practici arhitecturale.
Termenul limită pentru a aplica la acest proiect este 5 octombrie 2020.


Pentru a află mai multe detalii despre această schemă de stagiu, condițiile de eligibilitate i modul în care puteți aplică, va recomandăm să consultați website-ul EU-Japan Center (www.eu-japan.eu), iar întrebările vă invităm să le adresați la următoarea adresa de e-mail: vulcanus@eu-japan.eu.

Sprijin solicitat pentru firmele ce derulează investiţii cu finanţare de la autorirăţi

La solicitarea firmelor mari care activează în domeniul construcţii, irigaţii, reabilitări de drumuri, reabilitări de reţele de apă şi canalizare, Președintele Camerei de Comerț și Industrie Botoșani, Valeriu Iftime, a avut vineri 15 mai 2020, o întâlnire cu  domnul Senator Costel Şoptică, Preşedintele PNL Filiala Judeţeană Botoşani, ocazie cu care s-a discutat posibilitatea unui sprijin real din partea Guvernului  pentru firmele mari care derulează proiecte de investiţii finanţate de la bugetul de stat.

Subiectele discutate au vizat necesitatea lansării unui  program concret de garantare a unor împrumuturi pentru susţinerea afacerilor, pe modelul IMMinvest; reglementarea posibilităţii de acordare a unor avansuri la lucrări pentru contractele finanţate din fonduri publice, pentru contractele care se vor semna până la finalul anului, precum şi efectuarea la timp a plăţilor pentru contractele aflate în derulare – facilităţi care ar putea oferi un ajutor consistent companiilor mari care au în derulare contracte cu sursa de  finanţare garantată, dar care sunt în acest moment blocate din lipsa capitalului de lucru.

Pentru propunerile menţionate, Camera de Comerţ si Industrie Botoşani a înaintat o adresă oficială pe care domnul Senator Costel Şoptică s-a angajat că o va susţine în fata membrilor Guvernului României.

Un alt subiect discutat a fost propunerea de îngheţare a salariului minim pe economie în domeniul industriei de textile. Pentru rezolvarea acestei solicitări Domnul Senator Costel Soptica s-a angajat să invite la Botoşani pe Doamna Violeta Alexandru, Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale.

Propuneri ale Camerei de Comerț și Industrie a României pentru repornirea economiei naționale

În contextul necesității diminuării efectelor economice negative ale pandemiei COVID-19 asupra mediului de afaceri național, Camera de Comerț și Industrie a României împreună cu membri acesteia – Camerele de Comerț și Industrie județene au realizat o consultare susținută a comunității de afaceri la nivel național privind politicile publice necesare a fi implementate pe plan economic, financiar, investițional, al pieței muncii și în domeniul agriculturii.

Măsurile, care au fost deja propuse Guvernului Românei, vor sprijini, în mod eficient, limitarea pierderilor suferite de comunitatea de afaceri și vor avea menirea de a reconsolida afacerile româneștiatât pe durata stării de urgență, cât și după finalizarea acesteia.

Pe plan economic:

 1. relaxarea treptată, cât mai rapid posibil, a restricțiilor impuse și reluarea activităților economice, în cât mai multe sectoare ale economiei, pentru salvarea locurilor de muncă și echilibrarea bugetului de stat și a bugetelor locale;
 2. redeschiderea treptată a magazinelor, începând cu cele de dimensiuni mai mici, ca măsură menită să asigure cumpărarea, de către populație, a produselor necesare, altele decât cele alimentare. Astfel, va fi încurajată și sprijinită producția internă a articolelor de îmbrăcăminte, încălțăminte și a altor articole necesare în gospodărie), fiind totodată ușurat efortul guvernamental de finanțare a sumelor necesare pentru plata șomajului tehnic pentru salariații unităților comerciale;
 3. repornirea treptată a cât mai multor activități productive și de prestări servicii – unități de alimentație publică și cazare turistică (la început cu un grad de ocupare de cel mult o treime, o jumătate din capacitatea totală de cazare, admisă prin autorizațiile de funcționare), cu respectarea unor reguli clare de protecție sanitară a salariaților și a regulilor de distanțare socială. De asemenea, reluarea, treptată, a activităților de prestări de servicii precum spălătorii și curățătorii chimice, unități de frizerie și coafură, cu respectarea condițiilor speciale de păstrare a regulilor specifice de igienă și de distanțare socială;
 4. redeschiderea treptată a restaurantelor, cafenelelor, barurilor și a altor unități de alimentație publică, la început cu un orar redus, ce poate fi prelungit, treptat. Se pot stabili limite de până la 50-100 de consumatori aflați simultan în aceste unități, în funcție de capacitatea acestora, respectându-se reguli noi de distanțare între consumatori (de ex. distanța între mese de 1,5-2 m, fără a se depăși o treime sau o jumătate din gradul de ocupare maxim aprobat pentru condițiile normale de funcționare);
 5. permiterea treptată a organizării de expoziții și târguri specializate în aer liber, cu respectarea regulilor de distanțare socială, având până la 100 de expozanți și cu acces limitat și controlat, al vizitatorilor;
 6. de asemenea, este necesară re-deschiderea urgentă a cabinetelor stomatologice și a altor cabinete medicale, cu respectarea măsurilor specifice (distanțare, purtarea de mască și mănuși de protecție etc.);
 7. subvenționarea, totală sau parțială, a unor cursuri de inițiere și perfecționare a personalului pentru dobândirea și perfecționarea cunoștințelor și abilităților acestora în domeniul digitalizării, precum și a unor cursuri de reconversie profesională, calificare/recalificare, având în vedere că unele activități nu vor mai putea fi desfășurate;
 8. demararea unei campanii pentru susținerea și promovarea producătorilor autohtoni, a afacerilor locale, prin crearea unui mecanism on-line – o platformă unde producătorii, comercianții, serviciile specifice unei anumite zone teritoriale să se poată înscrie, facilitându-se, prin intermediul acesteia, încheierea de contracte și tranzacționarea diverselor mărfuri;
 9. trecerea materialelor/serviciilor SSM – prevenție/dezinfecție/protecție, de la cota redusă sau standard de TVA la cota de 0 (zero)%;
 10. suplimentarea finanțării în cadrul programului IMM Invest. Propunem extinderea programului pentru finanțarea a cel puțin 100.000 de întreprinderi;
 11. diminuarea corespunzătoare a chiriilor ce trebuie plătite către CN Apele Române – ABDL de către societățile ce au închiriat suprafețe de plajă, pentru exploatarea acestora în scop turistic, pe perioada în care nu sunt permise activitățile de cazare și alimentație turistică pe litoral, în sezonul turistic 2020;
 12. declararea județului Suceava ca fiind zonă defavorizatădupă modelul prevederilor Ordonanței de urgență nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate. Activitățile cu ponderea cea mai importantă la PIB-ul județului – exploatarea și prelucrarea resurselor naturale, construcțiile, comerțul și serviciile, turismul, industria prelucrătoare, alimentară și textilă, transporturile, au fost în integralitate oprite sau restrânse;
 13. eliminarea prevederii art. 8 alin. (2) din HG nr. 1267/2010, care reglementează obligativitatea funcționării structurilor de primire turistică în perioada 01.05-30.09 a fiecărui an, având în vedere că, în acest an, nu se mai îndeplinesc condițiile de deschidere a sezonului turistic începând cu data de 1 mai;
 14. proiectarea și lansarea unor programe speciale de finanțare (UE sau bugetul de stat), în contextul situației dificile generate de efectele negative ale pandemiei, în special pe zona de investiții, formare si programe de dezvoltare pentru mediul economic;
 15. în marja POCA 2014-2020, pe latura oportunității creării de Centre de resurse regionale pentru firmepropunem implicarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în calitate de beneficiar al unui proiect finanțat prin POCA 2014-2020cu suport din partea unor parteneri relevanți (camere de comerț, organizații patronale, asociații profesionale). Prin intermediul unor asemenea centre de suport se vor putea presta gratuit serviciile necesare și utile firmelor (care vor fi puternic decapitalizate), în perioada post-criză. Tipurile de servicii vizează domenii precum contabilitate, juridic, resurse umane, consiliere și mediere financiară, transformare digitală, consultanță pentru adaptarea la noul context socio-economic, consultanță cu privire la restructurarea afacerii etc.;
 16. instituirea unui Program național de susținere a parcurilor industriale și a incubatoarelor de afaceri. Proiectul poate fi inițiat prin constituirea în fiecare judeţ a cel puţin unei structuri de susținere a firmelor, respectiv identificarea clădirilor deținute de centre de cercetare naționale sau de alte entități ale statului și transformarea lor în centre suport pentru firmele afectate de criză;
 17. continuarea susținută a digitalizării administrației publice și realizarea acesteia, în principal, cu firme românești (concept, servicii etc.);
 18. susținerea de investiții în unități de producție strategice pentru societate (în fiecare regiune ar trebui să existe minim o fabrică de materiale medicale și consumabile, un depozit multi-produse etc.);
 19. generalizarea programului „masă caldă în școli” de la data reînceperii școlilor, pentru anul școlar 2020-2021, în locul programului „lapte și corn”. În acest mod, se acordă sprijin pentru un număr mare de firme din sistemul HORECA și pentru industria alimentară românească.

Pe plan financiar și fiscal:

 1. plata TVA la încasare, respectiv plata la zi a sumelor TVA de recuperat de la stat, măsură deosebit de importantă, în special pentru operatorii economici cu activitate de export;
 2. scutirea de la plata impozitului de profit aferent anului 2019 și 2020, dacă aceste sume sunt reinvestite;
 3. acordarea unor subvenții destinate investițiilor, dacă numărul mediu al salariaților crește cu 10% față de anul precedent;
 4. modificarea Codului Fiscal în sensul instituirii posibilității (în cursul anului pentru care se acordă scutirea) pentru Consiliile Locale de a acorda, pentru agenții economici a căror cifră de afaceri a scăzut cu peste 25%, reducerea cotei pentru impozitul pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea acestora din urmă, până la nivelul minim prevăzut la art. 460 alin. (2) din Codul fiscal, respectiv la 0,2% sau chiar scutirea de impozit pentru astfel de proprietăți pe perioada situației de urgență și ulterior pentru cel puțin 12 luni, perioadă necesară de refacere a mediului de afaceri;
 5. instituirea posibilității (în cursul anului pentru care se acordă scutirea) pentru Consiliile Locale de reducere în cursul anului fiscal a cotelor adiționale la impozitele locale adoptate prin HCL în baza art. 489 din Codul fiscal, cu referire la posibilitatea de majorare cu 50% față de nivelurile maxime stabilite prin Codul Fiscal;
 6. instituirea posibilității pentru Consiliile Locale de scutire (în cursul anului pentru care se acordă scutirea) a taxelor de concesiune/ redevențelor, a taxei pe clădiri și taxelor pe terenuri pe perioada declarării stării de urgență;
 7. posibilitatea scutirii de impozitul pe clădiri și terenuri, pe perioada existenței stării de urgență, a unităților cu destinație turistică sau de agrement – hoteluri, pensiuni, campinguri, parcuri de distracții, ștranduri etc., HORECA fiind sectorul cel mai afectat de efectele negative ale pandemiei;
 8. stimularea exporturilor, prin aplicarea unei cote diminuate la impozitul pe profit;
 9. stabilirea măsurilor de creştere a salariilor bugetarilor corelate cu eficiența muncii depuse și cu evoluţia economiei României, astfel încât salariile din sectorul public să nu fie mai mari decât salariile din sectorul privat, pentru a preveni apariţia unor discrepanţe nejustificate, generatoare de multiple efecte negative (inflaţie, migraţie a forţei de muncă calificate, faliment, necompetitivitate la export etc.);
 10. inițierea unui program vizând accesul rapid la lichidităţi pentru firme. Scopul unui asemenea program este de a asigura firmelor accesul rapid la sume de până în 10.000 de eurobanii putând fi folosiți doar pentru salarii, chirii sau utilități și restituiți ulterior, fără dobândă;
 11. suportarea parțială a salariilor, de către stat, sub forma de șomaj tehnic parțial, cu plata unei părți a salariilor de către angajatori, pentru activitățile cu timp parțial;
 12. acordarea unei bonificații de 10% pentru plata la timp a oricăror impozite în anul 2020 și completarea pachetului de bonificare a operatorilor economici care își plătesc taxele și impozitele în termen, cu o reducere a fiscalității pe forța de muncă pe parcursul anului 2020;
 13. extinderea facilităților fiscale acordate industriei IT (reglementate de Ordinul nr. 1168/2017 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator) în sensul scutirii de impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, prevăzută la art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, și altor categorii de personal cum ar fi spre exemplu lucrătorii în agricultură;
 14. susținerea cu o cotă de 50% din salariul brut pentru salariații companiilor aflate în dificultatecu condiția menținerii locului de muncă pe o perioadă dublă față de perioada acordării acestei susțineri;
 15. acordarea de granturi sau vouchere (pe dimensiuni de firme), pentru reluarea activității, cu indici de reușită în cca. 6 luni și reintegrarea a minim 75% din personal, complementar muncii flexibile;
 16. stimularea sistemului bancar (inclusiv prin Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM), să adopte politici menite să asigure lichiditățile necesare cererii solvabile a populației și firmelor pentru a se aproviziona, produce, vinde și – în sectoarele unde este posibil și necesar (agricultură, industriile agroalimentare, medicamente, materiale sanitare, digitalizare, învățare continuă, etc.) pentru dezvoltare;
 17. rambursarea cât mai rapidă a plăților concediilor medicale către agenții economici sau dreptul de a le compensa cu impozitele datorate bugetului de stat;
 18. suportarea prin bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate a tuturor cheltuielilor efectuate de către agenții economici cu materialele specifice pentru prevenirea răspândirii virusului – măști, dezinfectanți etc.;
 19. acordarea de linii de finanțare nerambursabile sau cu dobândă zero pentru plata salariilor angajaților companiilor și altor organizații private;
 20. scutirea pentru o perioadă de 10 ani la plata impozitului pe profit, pentru investițiile noi în industria alimentară (unități de producției noi). Motivații: crearea de noi locuri de muncă în întreprinderi care vor plăti TVA, impozite și contribuții pentru salarii, impozite locale pe clădiri etc.; echilibrarea deficitului balanței comerciale.

Pe zona forței de muncă:

 1. continuarea plății șomajului tehnic pentru încă minim 3 luni, după încetarea stării de urgență, pentru acei salariați care încă nu pot fi reîncadrați în muncă;
 2. scutirea de la plata contribuțiilor sociale și a impozitului specific pe perioada stării de urgență și până la 6 luni de la data încetării acesteia pentru salariile (indemnizațiile) aferente șomajului tehnic;
 3. implicarea ANOFM și a Agențiilor Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă în activitățile de mediere între cererea și oferta de forță de muncă, începând cu lucrătorii din agricultură și construcții. Concret, propunem să se solicite din partea angajatorilor, necesarul de lucrători, pe categorii de calificări și să fie afișate, pe site-urile publice, locurile de muncă disponibile, astfel încât să fie încurajate cu prioritate angajările lucrătorilor români;
 4. flexibilizarea relației contractuale dintre angajat și angajator, în contextul economic generat de pandemie. Astfel, propunem ca angajatorul să poată diminua temporar, unilateral câștigul salarial lunar al angajatului, în directă corelație cu diminuarea cifrei de afaceri, urmare suspendării/ restrângerii activității economice;
 5. emiterea unei ordonanțe de urgență care să reglementeze aplicarea muncii cu program redus, de către fiecare unitate din România, indiferent de dimensiunea sau sectorul de activitate. O astfel de OUG ar mai trebui să stipuleze aspecte precum:
  1. fondul de șomaj va rambursa toate costurile suplimentare, iar unitatea va plăti doar pentru timpul efectiv de lucru stabilit prin acordul bi-partit la nivelul unității;
  2. munca cu program redus permite reducerea orelor de muncă zilnice față de programul normal de muncă de 8 ore pe durata unei perioade de cel puțin o lună, menținând, în același timp, relația de muncă și acordând o compensație salarială de 75% pe perioada timpului corespunzător reducerii orelor de muncă zilnice;
  3. pe perioada în care unitatea beneficiază de prevederile muncii cu program redus, unitatea nu poate disponibiliza și nu poate solicita lucrătorilor efectuarea de ore suplimentare. În caz de încălcare a acestei prevederi, unitatea va returna tot ajutorul primit;
  4. posibilitatea unei reduceri a timpului de lucru în totalitate (0 ore de muncă pe program normal de lucru). Angajații trebuie să efectueze în medie doar 20% din timpul lor normal de lucru pe o perioadă de trei luni, cu posibilitatea de a lucra comasat (de exemplu la sfârșitul perioadei), fără depășirea timpului normal de muncă de 8 ore pe zi.
 6. modificarea H.G. nr. 1186/2000 pentru aprobarea Listei cuprinzând urgențele medico-chirurgicale, precum şi bolile infectocontagioase din grupa A, pentru care asigurații beneficiază de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă fără condiţii de stagiu de cotizare prin adăugarea COVID-19 pe lista bolilor infectocontagioase, astfel încât să beneficieze de indemnizație și cei fără stagiu de cotizare;
 7. modificarea O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, astfel încât și persoanele fizice independente (autorizate) sa poată fi indemnizate la un nivel minim – în condițiile în care sunt o serie de activități cu sezonalitate mare care nu au obținut venituri în ultimele șase luni;
 8. abrogarea H.G. nr. 903/2016 pentru aprobarea Planului național de mobilitate concomitent cu modificarea art. 751 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj. Stimularea ocupării forței de muncă în sensul eliminării restricției de la acordarea primelor de mobilitate doar persoanelor din Lista unităților administrativ-teritoriale din mediul rural cu grad de marginalizare peste medie și grad de marginalizare severă, a unităților administrativ-teritoriale cu grad redus de dezvoltare, conform valorilor indicelui dezvoltării umane locale și a unităților administrativ-teritoriale în care ponderea șomerilor înregistrați sau a persoanelor beneficiare de venit minim garantat și alocație pentru susținerea familiei în populația după domiciliu, 18 – 62 de ani, este de peste 10% (cu excepția jud. Iași și Vaslui);
 9. modificarea legislației privind angajații sezonieri (în special pentru cei care lucrează în turismul de litoral), astfel încât aceștia să poată beneficia de ajutor de șomaj, la sfârșitul sezonului estival, chiar dacă nu mai îndeplinesc condiția de cotizare de minim 12 luni din cele 24 de luni precedente, pentru că nu au mai putut să fie angajați, începând cu luna aprilie a.c., din cauza restricțiilor privind desfășurarea unor activități;
 10. revenirea la forma inițială a prevederilor art. 78 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 11. posibilitatea de a acorda zile libere plătite în avans și recuperarea acestora prin ore suplimentare cu posibilitatea depășirii temporare a plafoanelor impuse de legislația actuală;
 12. suportarea impozitelor şi a contribuțiilor de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum şi a plății contribuției asiguratorii pentru muncă, aferente indemnizației prevăzute de Legea nr. 19/2020 modificată si completată, de la bugetul de Stat și nu de către angajator, așa cum este reglementat în prezent;
 13. introducerea, pentru minim 1 an, a tichetelor de masă caldă, fie suplimentar față de tichetele de masă. Se acordă astfel sprijin pentru un număr mare de firme din sistemul HORECA, prin susținerea acestora ca să nu se desființeze, prin păstrarea salariaților în activitate și plata pentru aceștia a salariilor și obligațiilor bugetare, dar și a TVA-ului și a impozitului pe profit;
 14. Actualizarea alocației de hrană pentru pacienții internați în spitale, de la valoarea din Hotărârea 665/2016, medie de 10 lei/zi/pacient, până la minim valoarea unui tichet de masă, 20 lei/1 masă.

 
Fonduri europene:

 1. extinderea perioadei de implementare a proiectelor finanțate din fonduri europene, aflate în derulare, dincolo de perioada maximă prevăzută inițial;
 2. demararea unor programe cu finanțare din fonduri europene, prin POR, POCU etc. având ca obiectiv calificarea, recalificarea și perfecționarea forței de muncă, dotarea cu echipamente și materiale necesare desfășurării activității acestora în noile condiții de ”conviețuire” cu noul coronavirus, precum și pentru digitalizarea activităților întreprinderilor;
 3. continuarea simplificării mecanismelor de accesare a fondurilor europene, prin proceduri mai puțin birocratice în ceea privește raportările din cadrul proiectelor, focalizarea de obiective și rezultate mai mult calitative și mai puțin cantitative;
 4. sprijinirea partenerilor privați din consorțiile care derulează, în România, activitățile rețelei EEN (Enterprise Europe Network). Inițiativă a Comisiei Europene – este cea mai vastă rețea ce sprijină întreprinderile și organizațiile de sprijin ale mediului de afaceri, cu activități centrate pe acordarea de servicii de susținere a întreprinzătorilor, în special pentru activități inovative și de internaționalizare a afacerilor. Rețelele EEN sunt finanțate prin proiecte, în proporție de 60% de Comisia Europeană, diferența de 40% fiind suportată de structurile gazdă din fiecare țară. Procentul de 40% cofinanțare devine dificil de suportat, în actuala situație, pentru entitățile private precum Camerele de Comerț și Industrie, asociații de afaceri, chiar și firme private, universități și institute de cercetare. Propunerea noastră este ca Guvernul României să analizeze posibilitatea de a suporta jumătate din contribuția de 40% aferentă funcționării acestor rețele din România, respectiv să contribuie cu 20% la finanțarea acestor proiecte, prin cele 4 consorții ce funcționează în prezent în România.

 
Pe plan investițional:

 1. realizarea, cu prioritate, de investiții din fonduri publice pentru construcția și reparația de autostrăzi, drumuri naționale și județene;
 2. demararea marilor investiții în infrastructură – transporturi, sănătate, educație, energie și mediu, cu acordarea unor drepturi prioritare în licitațiile pentru execuție către companiile din România;
 3. realizarea urgentă de investiții din fonduri publice pentru modernizarea infrastructurii de transport – căile feroviare deteriorate, extinderea și modernizarea aeroporturilor etc.;
 4. finanțarea de lucrări edilitare prin PNDL și identificarea, cât mai rapidă, a unor soluții viabile pentru finanțarea lucrărilor de refacere sau extindere a rețelei de irigații (stații de pompare, canale, conducte), având în vedere și seceta severă care se manifestă în această perioadă;
 5. înființarea unor fonduri de investiții, de tipul seed-capital – din fonduri europene (POCU) – pentru susținerea start-up-urilor și spin-off-urilor în domeniul medical / IT / servicii suport pentru digitalizarea componentelor societății; equity – pentru participarea directă a statului în firme afectate de criză; capital de risc – pentru start-up-uri, în stadii incipiente și companii emergente cu potențial de creștere ridicat și micro-granturi/micro-credite pentru dezvoltarea meșteșugurilor/serviciilor în mediul rural;
 6. inițierea unui Program strategic de susținere a Centrelor de Depozitare, Colectare și Distribuție a produselor agro-alimentare românești, care să prevadă, printre altele, și obligativitatea marilor retaileri ca procentul de produse fabricate în România corespunzător unui anumit articol vândut prin rețelele acestora, să fie de cel puțin 30%;
 7. anularea taxelor pe cifra de afaceri impuse furnizorilor de către marii retaileri și adoptarea Codului de bune practici care funcționează la nivelul Uniunii Europene de peste 10 ani;
 8. utilizarea voucherelor de vacanță pentru relansarea turismului românesc. În contextul în care statul îşi propune să restituie, total sau parțial, sumele achitate ca avansuri de către turiștii care solicită acest lucru, banii pot fi alocați din fondurile europene destinate domeniilor afectate de COVID- 19, sub formă de bonuri de masă sau vouchere de vacanță pentru servicii turistice în România, valabile până la sfârșitul anului 2021;
 9. promovarea investițiilor şi a exporturilor româneşti în parteneriat public-privat, măsură ce are ca efecte benefice – dinamizarea substanţială a volumului investiţiilor şi a exporturilor producătorilor români și creșterea prestigiului României prin crearea mediului de afaceri cel mai prietenos din sud-estul Europei;
 10. îmbunătăţirea legislaţiei privind parteneriatul public-privat, prin reglementarea unor forme mai simple de parteneriat public-privat, precum contractele de concepere, dezvoltare şi exploatare, instituirea unor prevederi speciale privind accesul firmelor la parteneriatul public-privat și privind parteneriatul public-privat cu sectorul non-profit;

 
În domeniul agriculturii:

 1. realizarea de plăți anticipate ale subvențiilor în agricultură, pentru a permite fermierilor să înființeze culturi agricole, să efectueze lucrările agricole necesare și să achiziționeze mașini, utilaje și echipamente agricole necesare;
 2. realizarea de investiții pentru reactivarea sistemelor de irigații existente în România până în anul 1989, indiferent de clasificarea ulterioară a acestora;
 3. subvenționarea, măcar parțială, a costului energiei electrice consumate pentru apa pompată pentru irigații în treptele 3-4 de udare;
 4. reluarea și extinderea programelor de creare a perdelelor forestiere, pentru protejarea culturilor agricole de secetă;
 5. înființarea, cu credite având dobânda subvenționată, a unităților de procesare a legumelor și fructelor produse în România;
 6. intervenția statului prin scheme de sprijin pentru fermieri în situații de secetă extremă sau severă, după modelul celor implementate în anul 2008.

NORME METODOLOGICE de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii – IMM INVEST ROMANIA

Publicat in  MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 8 aprilie 2020Nota
Aprobate prin HOTARAREA nr. 282 din 6 aprilie 2020 , publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 296 din 8 aprilie 2020.

Capitolul I Dispozitii generale

Articolul 1(1) Prezentele norme metodologice reglementeaza modalitatea si conditiile de acordare, monitorizare si solutionare a cererilor de plata a garantiilor de stat si de acordare a granturilor prevazute la art. 6 din Schema de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 de catre Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii – S.A. – IFN, denumit in continuare FNGCIMM, in calitate de mandatar al statului, prin Ministerul Finantelor Publice, denumit in continuare MFP, in favoarea fiecarui beneficiar participant la Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii – IMM INVEST ROMANIA, denumit in continuare Programul, pentru una dintre urmatoarele categorii de credite garantate, dupa cum urmeaza:a) unul sau mai multe credite pentru realizarea de investitii si/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de catre stat, prin MFP, in procent de maximum 80% din valoarea finantarii, exclusiv dobanzile, comisioanele si spezele bancare aferente creditului garantat. Pentru creditele de investitii, valoarea maxima a finantarii este de 10.000.000 lei, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finantarea capitalului de lucru valoarea maxima a finantarii este de 5.000.000 lei si trebuie sa respecte una din urmatoarele conditii:(i) dublul sumei reprezentand cheltuielile salariale, inclusiv contributiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii si asimilate salariilor inregistrate la nivelul anului 2019. In cazul intreprinderilor infiintate dupa 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al imprumutului nu poate depasi suma estimata pentru primii doi ani de activitate;sau(ii) 25% din cifra de afaceri neta a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuala de venit in cazul persoanelor fizice care obtin venituri din activitati independente, dupa caz, conform Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributii sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019;sau(iii) o valoare care sa rezulte din nevoile sale de lichiditati; acestea pot include atat costuri cu capital de lucru, cat si costurile cu investitii, cu conditia prezentarii unor documente justificative de catre beneficiar, situatie in care cuantumul imprumutului nu poate depasi nevoile de lichiditati de la momentul acordarii pentru urmatoarele 18 luni.saub) unul sau mai multe credite/linii de credit pentru finantarea capitalului de lucru, garantate de stat, prin MFP, in procent de maximum 90% din valoarea finantarii, exclusiv dobanzile, comisioanele si spezele bancare aferente creditului garantat, acordat unei microintreprinderi sau intreprinderi mici. Valoarea maxima a finantarilor este 500.000 lei pentru microintreprinderi, respectiv 1.000.000 lei pentru intreprinderile mici, in limita uneia din urmatoarele conditii:(i) dublul sumei reprezentand cheltuielile salariale, inclusiv contributiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii si asimilate salariilor, inregistrate la nivelul anului 2019. In cazul intreprinderilor infiintate dupa 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al imprumutului nu poate depasi suma estimata pentru primii doi ani de activitate;sau(ii) 25% din cifra de afaceri neta a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuala de venit in cazul persoanelor fizice care obtin venituri din activitati independente, dupa caz, conform Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributii sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019;sau(iii) o valoare care sa rezulte din nevoile sale de lichiditati; acestea pot include atat costuri cu capital de lucru, cat si costurile cu investitii, cu conditia prezentarii unor documente justificative de catre beneficiar, situatie in care cuantumul imprumutului nu poate depasi nevoile de lichiditati de la momentul acordarii pentru urmatoarele 18 luni.(2) Valoarea maxima cumulata a finantarilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar in cadrul facilitatii prevazute la alin. (1) este de 10.000.000 lei. Beneficiarii care se incadreaza in categoria microintreprinderilor sau intreprinderilor mici nu pot cumula creditele/liniile de credite pentru finantarea capitalului de lucru prevazute la alin. 1 lit. b) cu creditele/liniile de credit pentru finantarea capitalului de lucru prevazute la alin. 1 lit. a) .(3) Beneficiarii care se incadreaza in categoria microintreprinderilor si intreprinderilor mici sunt eligibili pentru acordarea facilitatilor de credit garantate prevazute la alin. (1) lit. b) si pot cumula aceste facilitati cu creditele de investitii prevazute la alin. (1) lit. a) , in limita plafonului de cumul de 10.000.000 lei.(4) Pentru creditele prevazute la alin. (1) , MFP plateste granturile reprezentand dobanzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finantarea capitalului de lucru si a creditelor pentru investitii, a comisionului de administrare si a comisionului de risc in procent de 100% din bugetul MFP – Actiuni generale, de la titlul 55 „Alte transferuri“, alineatul 55.01.46 „Transferuri catre intreprinderi in cadrul schemelor de ajutor de stat“, in cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui program.(5) Schema de ajutor de stat prevazuta la alin. (4) este implementata de catre MFP, prin FNGCIMM, in conformitate cu atributiile ce ii revin prin Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in conformitate cu legislatia in materie de ajutor de stat. MFP are calitatea de furnizor, iar calitatea de administrator al acestei scheme este delegata FNGCIMM prin efectul legii.(6) Creditele prevazute la alin. (1) se acorda in functie de criteriile specifice prevazute in normele si procedurile interne de creditare ale institutiilor de credit, cu incadrarea in normele de garantare ale FNGCIMM, conditiile de acordare a garantiilor de stat si cu respectarea regulilor de gestionare a plafoanelor anuale.(7) Costul total al creditelor acordate in cadrul Programului de garantare a creditelor pentru intreprinderi mici si mijlocii, denumit in continuare programul, se compune din:a) rata dobanzii ROBOR la 3 luni plus o marja fixa, diferentiata astfel: pentru creditele de investitii acordate in conditiile prevazute la alin. (1) lit. a) , marja este de maximum 2,0% pe an, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finantarea capitalului de lucru acordate in conditiile prevazute la alin. (1) lit. a) si b), marja este de maximum 2,5% pe an. Marja include si nivelul total al comisioanelor percepute de catre institutia de credit in toate etapele creditarii. Marja nu include comisionul de administrare, comisionul de risc, precum si taxele aferente operatiunilor conexe activitatii de creditare (de exemplu: taxe notariale, costurile legate de evaluare si inregistrarea garantiilor etc.);b) comisionul de risc – comisionul de risc datorat MFP de catre beneficiarul programului. Comisionul de risc se calculeaza de catre FNGCIMM ca procent aplicat la valoarea garantiei prevazuta in contractul de garantare, pentru toata perioada de garantare si se achita o singura data la acordarea/majorarea/ prelungirea garantiei, pentru toata perioada de valabilitate a garantiei. Obligatia de plata a comisionului de risc este acoperita din ajutorul sub forma de grant primit de beneficiar pe perioada duratei de valabilitate a Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19.Dupa incetarea schemei de ajutor de stat pentru noile credite contractate sau daca se majoreaza creditul contractat initial, sumele reprezentand comisionul de risc se calculeaza de catre institutia de credit si se vireaza de catre beneficiarii programului intr-un cont de venituri bugetare distinct, deschis la unitatile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente in administrarea obligatiilor fiscale datorate de acestia.b1.1) Formula de calcul al comisionului de risc este urmatoarea:(i) in cazul creditului de investitii,Comision de risc = [valoarea garantiei*procent comision*(nr. luni de valabilitate a garantiei^(1))]/72^1) Inclusiv luna in care intra in vigoare garantia, exclusiv ultima luna de valabilitate a garantiei.(ii) in cazul creditului/liniei de credit pentru finantarea capitalului de lucru:Comision de risc = [valoarea garantiei*procent comision*(nr. luni de valabilitate a garantiei (^1))]/36c) comisionul de administrare cuvenit FNGCIMM pentru intreaga perioada de derulare a schemelor de ajutor de stat se suporta din bugetul de stat, prin bugetul MFP – Actiuni generale in cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui program. Dupa incetarea schemei de ajutor de stat, comisionul de administrare se datoreaza FNGCIMM de catre beneficiarul programului si este virat de institutia de credit pe toata perioada de valabilitate a garantiei si, dupa caz, pana la data inregistrarii la Fond a cererii de plata si este calculat la valoarea/soldul garantiei de stat. Nivelul comisionului de administrare se stabileste potrivit legii.(8) Formula de calcul al comisionului de administrare pentru garantiile aferente tuturor categoriilor de credite acordate in cadrul Programului este urmatoarea:(i) pentru primul an de garantare, pentru intervalul cuprins intre data acordarii si 31 decembrie a anului respectiv:Comision de administrare = (valoarea garantiei maxime*procent comision anual*nr. luni de garantare din anul respectiv^1)/12;^1 Inclusiv luna in care intra in vigoare garantia, exclusiv ultima luna de valabilitate a garantiei.(ii) pentru urmatorii ani intregi de garantare:Comision de administrare = soldul garantiei^2 la 31 decembrie al anului anterior*procent comision anual;^2 Pentru liniile de credit fara grafic de rambursare, in formula de calcul al comisionului de administrare se utilizeaza valoarea maxima a garantiei.(iii) pentru ultima fractiune de an de garantare:Comision de administrare = (soldul garantiei^2 la 31 decembrie al anului anterior*procent comision anual*nr. luni de garantare ramase din an^1)/12^1 Inclusiv luna in care intra in vigoare garantia, exclusiv ultima luna de valabilitate a garantiei.^2 Pentru liniile de credit fara grafic de rambursare, in formula de calcul al comisionului de administrare se utilizeaza valoarea maxima a garantiei.(9) Finantatorul va asuma si va transmite FNGCIMM lunar, pana pe data de 7 a lunii curente, documentele justificative necesare pentru plata grantului – componenta de dobanda. Formatul documentelor justificative, modalitatea de asumare a acestora, precum si canalul de transmitere catre FNGCIMM sunt agreate si detaliate in Conventia de garantare si plata a granturilor incheiata cu finantatorii, respectiv in Conventia privind implementarea Programului.(10) Plata ajutorului de stat se efectueaza pana la data de 31 martie 2021, cu posibilitatea prelungirii, in limita bugetului alocat schemei prin Programul „Transferuri in cadrul schemelor de ajutor de stat“, conform angajamentului legal emis in baza unei Decizii de plata a sumelor de virat in contul FNGCIMM conform prevederilor Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, emisa si transmisa lunar de administratorul schemei. Formatul deciziei de plata este prezentat in anexa nr. 1 la prezenta hotarare.(11) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor se realizeaza de catre MFP, in calitate de ordonator principal de credite exclusiv in baza Deciziei de plata emise de catre administratorul schemei, care constituie document justificativ prin care se atesta realitatea si modul de determinare a cuantumului obligatiei de plata.(12) Plata se efectueaza in lei, in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data inregistrarii on-line a Deciziei de plata emise de catre administratorul schemei, la Registratura generala a MFP, pe adresa registratura@mfinante.gov.ro.(13) Prin ordin al ministrului finantelor publice se stabileste procedura de punere in aplicare a prevederilor alin. (11) si (12) .(14) Pentru toate categoriile de credite prevazute la art. 1 alin. (1) nu se percepe comision de rambursare anticipata, iar contractul de credit nu poate contine clauze care sa permita modificarea unilaterala a acestuia de catre institutia de credit.(15) Pentru creditele de investitii, institutiile de credit pot acorda, la solicitarea beneficiarilor, o perioada de gratie de maximum 18 luni, la inceputul perioadei de creditare.(16) Institutiile de credit sunt obligate sa mentina conditiile prevazute la alin. (7) lit. a) si alin. (14) pe intreaga durata de derulare a contractelor de finantare incheiate in conditiile Programului.(17) In cazul garantiilor de stat acordate in cadrul programului, FNGCIMM mandateaza institutiile de credit finantatoare sa incheie contractele de garantie pentru garantiile colaterale constituite de beneficiarul finantarii/terti garanti, atat in favoarea acestora, cat si a statului roman, prin MFP, in calitate de cocreditori, precum si sa efectueze formalitatile legale de publicitate ale garantiilor colaterale, in cazul in care legea prevede efectuarea unor astfel de formalitati.(18) Formalitatile de inscriere, modificare, reinnoire si radiere a ipotecilor legale imobiliare si/sau mobiliare instituite conform prevederilor art. 8 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare, se efectueaza de catre institutia de credit in/din Cartea funciara a imobilelor si/sau in/din Registrul National de Publicitate Mobiliara, respectiv in/din registrele de evidenta si publicitate asimilate, dupa caz, in baza contractului de garantare, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru formalitatile de modificare/ radiere a ipotecilor legale imobiliare si/sau mobiliare institutia de credit trebuie sa obtina acordul expres al FNGCIMM.(19) Ipotecile imobiliare si/sau mobiliare prevazute la art. 8 alin. (2) lit. a) si alin. (3) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare, se constituie de beneficiari si/sau de terti garanti in favoarea institutiei de credit si a statului roman, prin MFP, in conformitate cu prevederile art. 2.350 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata , cu modificarile ulterioare, precum si cu prevederile art. 8 alin. (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare.(20) Intre MFP si FNGCIMM se incheie o Conventie privind implementarea Programului, iar intre FNGCIMM si institutiile de credit participante in program se incheie conventii de garantare si plata a granturilor prin care se stabilesc drepturile si obligatiile partilor in derularea finantarii prin credite bancare cu garantie de stat.

Articolul 2 In sensul prezentelor norme metodologice, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:a) conventie privind implementarea Programului – document-cadru, prevazut la art. 8 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare, incheiat intre MFP si FNGCIMM, care cuprinde, in principal, termenii si conditiile mandatului acordat FNGCIMM si clauze privind drepturile si obligatiile acestora privind acordarea, monitorizarea, raportarea si executarea garantiilor acordate in cadrul Programului. Modelul Conventiei privind implementarea Programului se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice;b) conventie de garantare si plata a granturilor – document semnat intre FNGCIMM, in calitate de mandatar al MFP, si finantator, prin care se stabilesc termenii si conditiile aplicabile garantiilor de stat;c) soldul finantarii garantate – valoarea actualizata a creditului garantat, rezultata in urma diminuarii cu ratele de capital rambursate de catre beneficiar, exclusiv dobanzile si comisioanele bancare si alte sume datorate de beneficiar in baza contractului de credit;d) declararea exigibilitatii finantarii garantate – trecerea integrala la restanta a finantarii garantate nerambursate in conformitate cu normele interne ale institutiei de credit ca urmare a producerii riscului de credit si desfiintarea beneficiului rambursarii creditului conform graficului de rambursare convenit cu institutia de credit, dupa caz;e) perioada de valabilitate a garantiei – perioada cuprinsa intre data intrarii in vigoare a garantiei si data incetarii raspunderii FNGCIMM in baza garantiei acordate de stat prin mandatul incredintat FNGCIMM;f) microintreprinderile si intreprinderile mici – beneficiarii programului care se incadreaza in prevederile art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare, si respecta conditiile prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a) , respectiv lit. b) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare;g) intreprinderile mijlocii – beneficiarii programului care se incadreaza in prevederile art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare, si respecta conditiile prevazute la art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 346/2004 , cu modificarile si completarile ulterioare;h) acordul de finantare – actul juridic, incheiat intre FNGCIMM in calitate de administrator al schemei, institutia de credit si beneficiarul ajutorului de stat, prin care se acorda granturi in baza Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 42/2020 privind modificarea si completarea O.U.G. nr. 110/2017 privind Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii – IMM INVEST ROMANIA, precum si pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19.

Articolul 3 Data la care inceteaza raspunderea statului in baza garantiei acordate prin intermediul FNGCIMM in numele si in contul sau este :a) data rambursarii integrale de catre beneficiar a creditului garantat, la termen sau anticipata;b) data la care se stinge integral obligatia de rambursare a creditului garantat ca urmare a virarii contravalorii despagubirilor;c) data la care MFP plateste valoarea de executare a garantiei;d) data comunicarii respingerii cererii de plata a garantiei in cazul nerespectarii de catre institutia de credit a obligatiilor referitoare la plata garantiei;e) data inregistrarii la FNGCIMM a comunicarii institutiei de credit cu privire la renuntarea la garantie.

Capitolul IIDurata Programului si alocarea plafoanelor de garantare

Articolul 4(1) Perioada de derulare a Programului este determinata de alocarea de catre MFP a plafonului de garantii de stat.(2) Pentru anul 2020, plafonul total al garantiilor care pot fi acordate in cadrul Programului este de 15.000.000.000 lei.

Articolul 5(1) Dupa aprobarea plafonului total alocat pentru anul 2020, in vederea acordarii de garantii, FNGCIMM formuleaza propuneri de alocare pro-rata a plafonului de garantare institutiilor de credit, in baza solicitarilor formulate de acestea, pe care le transmite MFP in vederea aprobarii. In cazul in care valoarea totala a garantiilor care urmeaza sa fie acordate de institutiile de credit depaseste valoarea plafonului total anual, FNGCIMM este autorizat, cu acordul prealabil al MFP sa efectueze alocari pro-rata in cadrul acestuia.(2) Pentru anii urmatori, dupa aprobarea plafonului anual, acesta se aloca de catre FNGCIMM, la solicitarea institutiilor de credit participante in Program, cu acordul prealabil al MFP, in functie de ponderea garantiilor acordate de fiecare institutie de credit in totalul garantiilor acordate in cadrul programului in anul precedent sau de la inceputul anului in curs in cazul alocarii de plafoane suplimentare si/sau a rezervei nealocate din plafonul total anual.(3) Plafoanele alocate institutiilor de credit participante in program se utilizeaza pentru acordarea garantiilor pentru toate categoriile de facilitati de credit prevazute la art. 1 alin. (1) .(4) FNGCIMM este autorizat sa evalueze, ori de cate ori este necesar, modul de utilizare de catre institutiile de credit a plafonului alocat si sa efectueze realocari intre institutiile de credit in functie de gradul de utilizare a plafoanelor alocate si de ritmul de acordare al garantiilor, cu acordul prealabil al MFP.

Capitolul IIIDescrierea creditelor si criteriile de eligibilitate pentru institutiile de credit

Articolul 6(1) Conditiile de acordare a creditelor garantate prevazute la art. 1 alin. (1) se stabilesc de institutiile de credit in conformitate cu normele si procedurile interne de creditare ale acestora, cu incadrarea in conditiile programului.(2) Valoarea maxima a creditelor care pot fi acordate unui beneficiar in cadrul Programului se stabileste in conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) si (2) .(3) Pe parcursul derularii creditului, la solicitarea beneficiarului, institutia de credit poate majora valoarea creditului garantat, pana la valorile maxime prevazute la art. 1 alin. (1) si (2) .(4) Solicitarea de majorare a garantiei de stat pentru creditele in derulare se considera o noua acordare si se analizeaza cu respectarea tuturor prevederilor privind acordarea garantiilor in cadrul programului. Decizia de respingere a solicitarii de majorare nu afecteaza garantia acordata.(5) Durata maxima a finantarii in cazul creditelor pentru realizarea de investitii este de 72 de luni, fara posibilitate de prelungire.(6) Durata maxima a finantarii in cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru este de 36 de luni.(7) Prelungirea valabilitatii creditelor/liniilor de credit pentru finantarea capitalului de lucru acordate in cadrul programului poate fi realizata pe o perioada de maximum 36 de luni incepand de la data scadentei finantarii prevazute in contractul de credit initial, urmand ca, cel putin in ultimele 12 luni de prelungire, rambursarea creditului sa se faca in rate lunare sau trimestriale pe baza unui grafic de rambursare. Pe toata durata de valabilitate, inclusiv in perioada de prelungire a valabilitatii creditelor/liniilor de credit destinate finantarii capitalului de lucru, institutiile de credit pot renunta la garantia acordata in cadrul Programului si pot aproba preluarea creditelor/liniilor de credit pentru finantarea capitalului de lucru si iesirea din Program, in conditiile incetarii valabilitatii garantiilor acordate in cadrul Programului si a raspunderii asumate de FNGCIMM in numele si in contul statului.(8) Institutiile de credit au obligatia de a verifica destinatia creditelor pentru realizarea de investitii si de a urmari utilizarea finantarii pe faze de executie, conform proiectului de investitii si detaliilor de executie.(9) Tragerile din creditul pentru realizarea de investitii/creditul/linia de credit pentru finantarea capitalului de lucru se pot efectua integral sau partial, in conformitate cu reglementarile interne ale institutiilor de credit, numai pentru finantarea obiectivului de investitii si/sau capitalului de lucru conform obiectului de activitate al beneficiarului in conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare. Creditele garantate in cadrul Programului nu pot fi utilizate pentru refinantarea altor credite in derulare ale beneficiarului.(10) Creditele de investitii/Creditele/Liniile de credit pentru finantarea capitalului de lucru garantate in cadrul Programului nu pot fi utilizate pentru implementarea proiectelor finantate din ajutoare de stat/fonduri europene.

Articolul 7Criteriile de eligibilitate pentru institutiile de credit care acorda finantari garantate in cadrul Programului sunt urmatoarele:a) se incadreaza in categoria institutiilor de credit, inclusiv unitatile teritoriale ale acestora;b) au acoperire teritoriala la nivel national si/sau judetean;c) acorda finantari in lei destinate beneficiarilor care indeplinesc criteriile de eligibilitate ale Programului;d) acorda finantarile pe baza analizei incadrarii beneficiarului in conditiile Programului, precum si a capacitatii de rambursare a potentialilor beneficiari, efectuata in conformitate cu propriile norme de creditare in vigoare;e) prevad in mod expres in contractele de finantare costurile cu dobanda, exprimata in raport cu ROBOR la 3 luni si, separat, costurile cu comisioanele aferente finantarilor garantate, incluse in marja;f) nu percep comision de rambursare anticipata si nu includ in contractele de finantare clauze care sa permita modificarea unilaterala a acestora;g) acorda finantarile pentru o durata maxima de 72 de luni in cazul creditelor de investitii, inclusiv perioada de gratie, respectiv 36 de luni in cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru, cu posibilitatea prelungirii creditelor/liniilor de credit pe o perioada de maximum 36 de luni si esalonarii la rambursare cel putin in ultimele 12 luni de prelungire in conformitate cu art. 6 alin. (7) .

Capitolul IVCriterii de eligibilitate pentru beneficiarii Programului

Articolul 8(1) Beneficiarul este eligibil in cadrul programului daca la data acordarii creditului indeplineste cumulativ criteriile de eligibilitate prevazute la art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 4 din Schema de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii – IMM INVEST ROMANIA, precum si pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19.(2) Beneficiarii care se incadreaza in categoria intreprinderilor mijlocii sunt eligibili pentru acordarea facilitatilor de credit garantate prevazute la art. 1 alin. (1) lit. a) .

Articolul 9(1) In conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiarul trebuie sa prezinte institutiilor de credit garantii colaterale, care, in cazul creditelor de investitii, impreuna cu garantia de stat si ipoteca legala imobiliara si/sau mobiliara asupra activelor finantate din credit, acopera in proportie de cel putin 100% valoarea finantarii.(2) Pentru creditele/liniile de credit destinate finantarii capitalului de lucru, institutia de credit are obligatia de a asigura cel putin constituirea urmatoarelor tipuri de garantii, proportional cu procentul de garantare: ipoteca legala mobiliara asupra universalitatii de bunuri mobile sau imobile, prezente ori viitoare, afectate activitatii beneficiarului, inclusiv fondul de comert si stocurile, ipoteca legala asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarul programului la institutia de credit finantatoare. In cazul in care beneficiarii dispun de garantii colaterale definite potrivit art. 2 lit. i) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau dupa caz, de garantii colaterale sub forma ipotecilor imobiliare si/sau mobiliare conventionale, constituite de beneficiari si/sau terti garanti in favoarea institutiei de credit si a statului roman, prin MFP, in conditiile prevederilor art. 8 alin. (3) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare, institutia de credit va admite in garantie si aceste garantii colaterale.(3) Stabilirea gradului de acoperire a creditului cu garantii se efectueaza de catre institutia de credit in conformitate cu reglementarile sale interne si cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (1) lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul creditelor de investitii.(4) In solicitarile de acordare a garantiilor de stat transmise de institutiile de credit catre FNGCIMM in cadrul Programului sunt cuprinse si informatii privind structura celorlalte garantii colaterale, valoarea admisa in garantie a acestora si gradul de acoperire a creditului cu garantii.(5) In cazul in care beneficiarul creditului/liniei de credit pentru finantarea capitalului de lucru inregistreaza obligatii fiscale restante si alte obligatii bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala , cu modificarile si completarile ulterioare, institutia de credit are obligatia de a asigura achitarea acestora de catre beneficiar din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordat/a in cadrul programului.

Articolul 10 Nu pot fi garantate in cadrul programului creditele pentru realizarea de investitii si/sau creditele/liniile de credit acordate pentru finantarea unei activitati din urmatoarele sectoare/domenii:a) 920 – Activitati de jocuri de noroc si pariuri;b) productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope:110 – Fabricarea bauturilor (cu exceptia clasei 1107 – Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape imbuteliate);1200 – Fabricarea produselor din tutun;2540 – Fabricarea armamentului si munitiei;2051 – Fabricarea explozivilor;4635 – Comert cu ridicata al produselor din tutun;4726 – Comert cu amanuntul al produselor din tutun, in magazine specializate;c) activitati de investigare si protectie:801 – Activitati de protectie si garda;802 – Activitati de servicii privind sistemele de securizare;803 – Activitati de investigatii.Articolul 11(1) Pentru asigurarea accesului la informatiile prevazute la art. 7 alin. (1) din Schema de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 42/2020 , inregistrarea beneficiarilor in program se realizeaza prin parcurgerea urmatoarelor etape:a) solicitantul de finantare garantata, beneficiar al granturilor acordate in cadrul schemei de ajutor de stat, trebuie sa se inregistreze in aplicatia online disponibila pe site-ul www.imminvest.ro;b) data la care este activa aplicatia privind inregistrarea online se comunica pe site-ul FNGCIMM cu 5 zile inainte de data inceperii procesului de inregistrare propriu-zis;c) inscrierea online se desfasoara in sesiune continua, pana la epuizarea plafonului si bugetului alocat programului;d) fiecare potential beneficiar aplicant trebuie sa completeze online datele de identificare, sa ataseze declaratia IMM in format pdf., completata si semnata pe formatul prevazut in anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, declaratia de minimis, in functie de tipul beneficiarului (intreprindere mijlocie, intreprindere mica, microintreprindere), precum si optiunea pentru tipul de credit solicitat;e) aplicatia software va genera automat solicitantului numarul de inregistrare, precum si un mesaj de confirmare a efectuarii inregistrarii. Dupa efectuarea verificarii datelor si elementelor inregistrate de potentialul beneficiar aplicant, se va emite acordul de principiu privind eligibilitatea in cadrul programului;f) inregistrarea online se poate efectua o singura data in cadrul aplicatiei, programul electronic de inregistrare online nepermitand inscrierea de doua ori a aceluiasi potential beneficiar solicitant. Pentru motive temeinic justificate, beneficiarul poate solicita FNGCIMM modificarea inregistrarii online efectuate.(2) FNGCIMM pune in format electronic (online) la dispozitia institutiei de credit selectate de potentialul beneficiar aplicant datele si documentele inregistrate de acesta, precum si acordul de principiu privind eligibilitatea beneficiarului aplicant.(3) institutia de credit analizeaza cererea beneficiarului si adopta intern decizia de acordare a creditului de investitii/creditului/liniei de credit pentru capital de lucru, conform solicitarii beneficiarului, cu stabilirea valorii creditului in conformitate cu normele interne de creditare, pana la valoarea maxima calculata in conformitate cu dispozitiile art. 1 alin. (3) lit. a) si b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare.

Capitolul V Implementarea Programului

Articolul 12(1) Acordarea si derularea garantiilor de stat se realizeaza pe baza unor conventii de garantare si plata a granturilor incheiate intre FNGCIMM si institutiile de credit participante in program. Modelul conventiei de garantare si plata a granturilor se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.(2) Institutia de credit transmite FNGCIMM, direct sau prin unitatile sale teritoriale, solicitarea privind acordarea garantiei de stat, dupa aprobarea creditului de catre structurile sale competente, prin intermediul aplicatiei web https://plafon.garantare.ro.(3) Solicitarea de garantare se transmite de catre institutia de credit impreuna cu urmatoarele documente:a) declaratiile necesare pentru acordarea ajutorului de stat, conform prevederilor din conventiile de garantare si plata a granturilor incheiate cu finantatorii;b) declaratia pe propria raspundere a beneficiarului privind incadrarea in categoria IMM, pe formularele aprobate prin anexele nr. 1 si 2 la Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, completata si semnata de beneficiarul finantarii cu cel mult 30 de zile calendaristice inainte de data transmiterii solicitarii de garantare de catre institutia de credit;c) declaratia pe propria raspundere a beneficiarului finantarii garantate, din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de eligibilitate prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a) , b) si e) , precum si respectarea prevederilor art. 3 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare, emisa cu cel mult 30 de zile calendaristice inainte de data transmiterii solicitarii de garantare;d) rezultatul consultarii Centralei Riscului de Credit din care sa rezulte indeplinirea conditiei de eligibilitate prevazute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare, emis cu cel mult 10 zile inainte de data transmiterii solicitarii de garantare, cu datele disponibile la data emiterii, in conformitate cu prevederile Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2012 privind organizarea si functionarea la Banca Nationala a Romaniei a Centralei Riscurilor de Credit, cu modificarile si completarile ulterioare;e) acordul beneficiarului de finantare de consultare a bazei de date a MFP, prevazut in anexa nr. 2 ;f) declaratia unica privind veniturile realizate in Romania, depusa la organele fiscale competente pentru anul 2019, in cazul persoanelor fizice care obtin venituri din activitati independente;g) dovada virarii comisionului de risc, respectiv copia ordinului de plata/a extrasului de cont sau copia chitantei, dupa caz, care atesta achitarea de catre beneficiarul Programului a comisionului de risc in contul de venituri bugetare distinct deschis la unitatile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale la care acesta este luat in evidenta fiscala, dupa perioada de derulare a Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19. Pe perioada schemei de ajutor de stat, sumele reprezentand comisionul de risc se evidentiaza in situatia centralizatoare prezentata de catre FNGCIMM. Forma si continutul acesteia urmeaza sa fie detaliate in ordinul ministrului finantelor publice prevazut la art. 27 alin. (2) .(4) FNGCIMM analizeaza solicitarea de garantare pe baza informatiilor furnizate de institutia de credit conform prevederilor alin. (3) si a urmatoarelor informatii si documente obtinute de FNGCIMM:a) rezultatul consultarii Oficiului National al Registrului Comertului materializat in extrasul certificatului constatator obtinut de la RECOM Online, in vederea verificarii indeplinirii prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare;b) rezultatul consultarii Buletinului Procedurilor de Insolventa in vederea verificarii indeplinirii prevederilor art. 3 alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare;c) datele financiare aferente ultimilor doi ani fiscali incheiati, obtinute de la un furnizor de date financiare integrate cu care FNGCIMM are incheiat un contract de furnizare de servicii financiare, in vederea verificarii indeplinirii prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare;d) raportul obtinut de la un furnizor de date financiare integrate cu care FNGCIMM are incheiat un contract de furnizare de servicii financiare, in vederea verificarii indeplinirii prevederilor art. 3 alin. (1) lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare;e) rezultatul consultarii bazei de date a MFP, utilizand documentul transmis de finantator conform prevederilor alin. (3) lit. e) . In situatia in care solicitantul inregistreaza obligatii fiscale restante si alte creante bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 , cu modificarile si completarile ulterioare, acesta se obliga sa le achite din creditul/linia de credit pentru finantarea capitalului de lucru acordata in cadrul programului.(5) Informatiile prevazute la alin. (4) lit. a) si b) pot fi inlocuite de rapoarte obtinute de FNGCIMM de la un furnizor de date financiare integrate cu care FNGCIMM are incheiat un contract de furnizare de servicii financiare. Indeplinirea de catre beneficiar a conditiilor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a) , c) si d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare, se analizeaza conform prevederilor alin. (4) prin raportare la situatia existenta la data de 31.12.2019.(6) Dupa verificarea documentelor si datelor prevazute la alin. (2)-(4) si, dupa caz, alin. (5) potrivit reglementarilor proprii, a conventiilor de garantare si plata a granturilor incheiate cu institutiile de credit, precum si a gradului de acoperire cu garantii cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (1) lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza datelor completate de catre institutia de credit in solicitarea de garantare, FNGCIMM comunica institutiei de credit decizia sa in termen de 5 zile lucratoare de la data transmiterii corecte si complete a documentelor.

Articolul 13(1) FNGCIMM transmite institutiei de credit contractul de garantare si acordul de finantare in vederea semnarii, in cel putin patru exemplare originale, in functie de numarul semnatarilor.(2) In termen de 10 zile lucratoare de la primirea acestora, institutia de credit si beneficiarul semneaza contractul de garantare si acordul de finantare. Dupa semnare, institutia de credit remite FNGCIMM, prin curier sau prin posta cu confirmare de primire, doua exemplare originale ale contractului de garantare si ale acordului de finantare.(3) Tragerile din finantarea garantata in cadrul Programului vor fi autorizate de catre institutiile de credit la dispozitia beneficiarului dupa inscrierea ipotecilor prevazute la art. 8 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare, in cartea funciara a imobilelor si/sau in Registrul National de Publicitate Mobiliara, respectiv in registrele de evidenta si publicitate asimilate, in conformitate cu prevederile art. 1 alin. (18) .(4) Contractul de garantare cuprinde, fara a se limita la acestea, identitatea partilor, obiectul si durata contractului, individualizarea si descrierea ipotecilor legale, termenii si conditiile de acordare si plata a garantiei, valoarea maxima a garantiei acordate in moneda nationala, modalitatea de calcul si termenul de plata al comisionului de administrare si modalitatea de calcul al comisionului de risc, cazurile si modalitatea de recuperare a creantelor rezultate din plata garantiilor, precum si celelalte drepturi si obligatii ale partilor.(5) Acordul de finantare cuprinde, fara a se limita la acestea, identitatea partilor, tipul de credit acordat beneficiarului, obiectul si durata contractului, termenii si conditiile de acordare a acestuia, modalitatea de plata a sumelor cuvenite beneficiarului sub forma de grant, raportarea ajutorului de stat sub forma de grant, modalitatea de revocare a acordului de finantare, cazurile si modalitatea de recuperare a creantelor rezultate din nerespectarea conditiilor de acordare a ajutorului de stat, precum si celelalte drepturi si obligatii ale partilor.

Articolul 14(1) Institutia de credit are obligatia de a solicita beneficiarului finantarii garantate, la acordarea creditului, asigurarea pentru toate riscurile a tuturor bunurilor imobile/mobile asigurabile admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finantate din credit, pe intreaga perioada de valabilitate a garantiei, la valoarea acceptata de o societate de asigurare, dar nu mai putin decat valoarea de evaluare comunicata de institutia de credit prin solicitarea de garantare.(2) Dreptul la despagubiri rezultate din politele de asigurare incheiate sunt cesionate/ipotecate in favoarea institutiei de credit si statului roman, prin MFP, proportional cu procentul de garantare.(3) In cazul daunelor partiale produse bunurilor imobile admise in garantia creditului, pentru despagubirile a caror valoare este de pana la 20% din suma asigurata, fara a depasi echivalentul in lei al sumei de 10.000 euro, societatea de asigurare efectueaza plata direct catre proprietarul bunului imobil, respectiv beneficiarul programului si/sau tertul garant, dupa caz.(4) In cazul daunelor partiale produse bunurilor imobile admise in garantia creditului, pentru despagubirile a caror valoare depaseste echivalentul in lei al sumei de 10.000 euro, dar care se incadreaza intre 20% si pana la 50% din suma asigurata, plata despagubirilor se efectueaza de societatea de asigurari catre proprietarul bunului imobil, respectiv beneficiarul programului si/sau tertul garant, dupa caz, cu acordul institutiei de credit si al statului, reprezentat de catre MFP, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.(5) In cazul daunelor partiale produse bunurilor mobile admise in garantia creditului, plata valorii despagubirilor se efectueaza de catre societatea de asigurare direct furnizorului de servicii care a efectuat reparatia bunului mobil sau proprietarului bunului mobil, respectiv beneficiarul programului si/sau tertul garant, dupa caz, in cazul in care acesta a efectuat plata reparatiei.(6) In cazul daunelor totale produse bunurilor imobile si/sau mobile admise in garantia creditului, dupa ce MFP a platit institutiei de credit suma rezultata din executarea garantiei, plata valorii despagubirilor se efectueaza de catre societatea de asigurare catre institutia de credit si stat, reprezentat prin MFP, cu instiintarea prealabila a acestora, proportional cu procentul de garantare aplicat la soldul finantarii garantate restante, pana la concurenta creantelor rezultate din trecerea la restanta a intregii finantari garantate si plata garantiei.(7) Suma incasata de MFP, prin unitatile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale, in temeiul prevederilor alin. (6) , se face venit la bugetul de stat si se incaseaza intr-un cont de venituri bugetare distinct.(8) In cazul in care valoarea despagubirilor cuvenite pentru producerea daunelor totale asupra bunurilor imobile si/sau mobile admise in garantia creditului, inainte de depunerea de catre institutia de credit la FNGCIMM a cererii de plata, acopera integral soldul finantarii garantate, la solicitarea institutiilor de credit, MFP isi exprima acordul privind incasarea integrala a valorii despagubirilor de catre institutia de credit, cu conditia ca institutia de credit sa nu solicite executarea garantiei si sa utilizeze valoarea despagubirii pentru rambursarea integrala a soldului finantarii garantate in cadrul Programului. Daca cererea de plata a fost depusa la FNGCIMM si se afla in curs de solutionare, acordul MFP privind incasarea despagubirilor de catre institutia de credit este emis sub conditia retragerii cererii de plata a garantiei. In cazul nerespectarii conditiilor prevazute in cadrul acestui alineat, acordul MFP se considera desfiintat cu efect retroactiv.(9) In cazul in care valoarea despagubirilor pe care institutia de credit le poate incasa in conformitate cu prevederile alin. (8) nu acopera integral soldul finantarii garantate in cadrul Programului, la solicitarea institutiei de credit, MFP isi exprima acordul privind incasarea despagubirilor de catre institutia de credit, cu conditia utilizarii integrale a despagubirii platite de asigurator pentru rambursarea partiala a finantarii garantate in cadrul Programului. Daca cererea de plata a fost depusa la FNGCIMM si se afla in curs de solutionare, acordul MFP privind incasarea despagubirilor de catre institutia de credit este emis sub conditia actualizarii cererii de plata cu valoarea rezultata ca urmare a utilizarii integrale a despagubirii platite de asigurator pentru rambursarea partiala a finantarii garantate restante in cadrul Programului. Institutia de credit poate depune cererea de plata, pentru diferenta ramasa restanta dupa incasarea despagubirii, proportional cu procentul de garantare, in conformitate cu prevederile art. 22 . In cazul nerespectarii conditiilor prevazute la acest alineat, acordul MFP se considera desfiintat cu efect retroactiv.(10) In situatia valorificarii bunului mobil admis in garantia creditului ca urmare a producerii unei daune totale, in termen de maximum 15 zile de la data incasarii oricaror sume din valorificarea bunului mobil, beneficiarul/tertul garant/ asiguratorul, dupa caz, vireaza sumele incasate catre institutia de credit si stat, reprezentat prin MFP, proportional cu procentul de garantare, in conditiile alin. (6) , sau dupa caz, catre institutiile de credit in conditiile alin. (8) sau alin. (9) , pana la concurenta soldului finantarii garantate, respectiv a creantei/creantelor rezultate din trecerea la restanta a intregului sold al finantarii garantate si plata garantiei.(11) In termen de 5 zile de la efectuarea oricarei plati in legatura cu drepturile izvorate din polita de asigurare a bunului imobil/mobil admis in garantia creditului, precum si in cazul incasarii sumei mentionate la alin. (10) , institutia de credit are obligatia instiintarii FNGCIMM si MFP cu privire la natura si valoarea sumelor virate, precum si cu privire la data efectuarii platii in contul MFP deschis la unitatile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale.(12) Daca MFP a efectuat plata sumei rezultate din executarea garantiei si inscrisul se afla in curs de intocmire la FNGCIMM, acesta diminueaza creanta rezultata prin plata si informeaza Agentia Nationala de Administrare Fiscala cu privire la valoarea sumelor virate potrivit alin. (11) si data incasarii acestora. Daca inscrisul a fost intocmit de FNGCIMM si transmis Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, MFP informeaza Agentia Nationala de Administrare Fiscala cu privire la sumele virate potrivit alin. (11) si data incasarii acestora.

Articolul 15(1) Garantia emisa de FNGCIMM in numele si in contul statului are urmatoarele caracteristici principale:a) este irevocabila – furnizorul protectiei nu isi poate rezerva prin contract dreptul de a revoca unilateral garantia sau de a creste costul efectiv al garantiei, cu exceptia cazului in care cumparatorul protectiei nu plateste la scadenta costul protectiei;b) este neconditionata – contractul prin care este furnizata protectia nu contine nicio clauza asupra careia beneficiarul protectiei nu detine controlul, clauza care sa poata scuti garantul de obligatia de a plati in termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data primirii de catre FNGCIMM a cererii de plata in cazul in care beneficiarul nu achita la termen plata scadenta/platile scadente;c) este directa si expresa – protectia furnizata de garantie este legata in mod clar de expuneri ce pot fi identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri clar delimitat, astfel incat gradul de acoperire este clar definit si nu poate fi pus la indoiala;d) este platibila la prima cerere scrisa a institutiei de credit, depusa in conformitate cu termenii si conditiile prevazute in contractul de garantare si conventia de garantare si plata a granturilor incheiata cu institutia de credit;e) acopera maximum 80% din valoarea finantarii, exclusiv dobanzile si comisioanele bancare si alte sume datorate de beneficiarul programului in baza contractului de credit in cazul creditelor pentru realizarea de investitii si a creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru acordate intreprinderilor mijlocii, in limita sumei maxime de 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finantarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investitii;f) acopera maximum 90% din valoarea creditelor/liniilor de credit, exclusiv dobanzile si comisioanele bancare si alte sume datorate de beneficiarul programului in baza contractului de credit in cazul creditelor acordate microintreprinderilor sau intreprinderilor mici, in valoare maxima de 500.000 lei pentru microintreprinderi, respectiv maximum 1.000.000 lei pentru intreprinderile mici;g) valoarea garantiei se reduce cu principalul rambursat de catre beneficiar, proportional cu procentul de garantare.h) garantia are durata determinata si se acorda pe baza contractului de garantare, care are caracter sinalagmatic si oneros.(2) Garantiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2013 privind cerinte prudentiale pentru institutiile de credit, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entitatilor supravegheate de Banca Nationala a Romaniei, altele decat institutiile de credit, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Regulamentului nr. 575/2013 al Parlamentului European si al Consiliului privind cerintele prudentiale pentru institutiile de credit si societatile de investitii si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, seria L11, din 17 ianuarie 2015.

Articolul 16(1) In situatia in care institutia de credit solicita FNGCIMM prelungirea duratei garantiei, cu mentinerea sau diminuarea valorii acesteia, aferenta creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru, aceasta va transmite FNGCIMM solicitarea de garantare impreuna cu urmatoarele documente, in copie:a) declaratiile necesare pentru acordarea ajutorului de stat, conform prevederilor din conventiile de garantare si plata a granturilor incheiate cu finantatorii, daca este cazul;b) declaratia beneficiarului pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM, al carei model este prevazut in anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004 , cu modificarile si completarile ulterioare, completata si semnata de beneficiarul finantarii cu cel mult 30 de zile calendaristice inainte de data solicitarii garantiei de catre institutia de credit;c) un grafic de rambursare lunara/trimestriala a finantarii aferent cel putin ultimelor 12 luni de valabilitate a finantarii prelungite, in cazul prelungirii creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru.(2) In cazul prelungirii garantiei pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru, cu mentinerea sau diminuarea valorii garantiei, se va verifica exclusiv incadrarea beneficiarului in categoria IMM si, dupa caz, respectarea intensitatii maxime a ajutorului de stat pe perioada de derulare a schemei de ajutor de stat.(3) Solicitarile de majorare a valorii garantiei/prelungire cu majorare a valorii garantiei/majorare a procentului de garantare, cu incadrarea in prevederile art. 1 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare, sunt asimilate solicitarilor de acordare de noi garantii si se analizeaza pe baza documentelor si informatiilor prevazute la art. 12 alin. (3) , transmise FNGCIMM de catre institutia de credit.(4) In toate cazurile, solicitarea de prelungire a garantiei se transmite FNGCIMM de catre institutia de credit, dupa aprobarea prelungirii finantarii de catre structurile sale competente. Solicitarea se formuleaza in temeiul conventiei de garantare si plata a granturilor incheiate cu institutia de credit si este transmisa la FNGCIMM cu cel putin 10 zile calendaristice inainte de scadenta finala a finantarii pentru care se solicita prelungirea.(5) In cazul in care institutia de credit aproba modificari ale clauzelor contractului de credit referitoare la structura garantiilor constituite, altele decat garantia de stat, si solicita eliberarea/ inlocuirea garantiilor accesorii finantarii garantate, in conditiile pastrarii gradului minim de acoperire a creditului cu garantii de cel putin 100% pentru creditele de investitii si dupa caz a gradului de acoperire cu garantii aprobat la acordare, pentru creditele/liniile de credit destinate finantarii capitalului de lucru, aceasta are obligatia de a solicita acordul expres al FNGCIMM si de a obtine confirmarea prealabila a acestuia pentru operatiune sub sanctiunea respingerii cererii de plata a garantiei. Solicitarea transmisa Fondului va fi insotita de hotararea institutiei de credit de aprobare a modificarii contractului de credit, de documentele care au stat la baza adoptarii acesteia inainte de implementarea acestei hotarari, dupa caz, precum si de informatii privind valoarea admisa in garantie pentru garantiile colaterale propuse in schimbul celor pentru care se solicita eliberarea.(6) FNGCIMM analizeaza documentele transmise de institutia de credit potrivit reglementarilor proprii, conventiilor de garantare si plata a granturilor incheiate cu institutiile de credit, prezentelor norme metodologice si comunica institutiei de credit decizia sa in termen de 15 zile calendaristice de la data transmiterii complete si corecte a documentelor.(7) Institutia de credit are obligatia de a notifica FNGCIMM modificarea conditiilor initiale prevazute in contractul de garantare referitoare la:a) modificarea procentului de garantare ca urmare a majorarii/diminuarii finantarii, fara modificarea valorii garantiei Fondului, cu incadrarea in prevederile art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare;si/saub) diminuarea valorii garantiei, urmare a neutilizarii integrale a finantarii aprobate, dupa expirarea perioadei de realizare a investitiei in cazul creditelor de investitii, inclusiv in cazul rambursarilor partiale anticipate in interiorul perioadei de valabilitate a garantiei;c) fuziuni/divizari in care este implicat beneficiarul finantarii, schimbarea actionariatului.(8) FNGCIMM confirma notificarea in termen de 15 zile de la data primirii. In cazul finantarilor a caror rambursare se face in baza unui grafic nu este necesara notificarea FNGCIMM. In toate cazurile, notificarea se transmite FNGCIMM de catre institutia de credit dupa aprobarea modificarii conditiilor initiale prevazute in contractul de garantare de catre structurile sale competente si inainte de implementarea acestei hotarari, cu respectarea conditiilor programului.(9) Solicitarile de majorare a valorii finantarii si/sau a duratei finantarii trebuie sa se incadreze in valoarea maxima prevazuta de art. 1 alin. (1) , respectiv in prevederile art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare.(10) Acordarea prelungirii cu mentinerea valorii garantiei nu afecteaza plafonul aferent anului in care se acorda prelungirea, iar prevederile alin. (1)-(4) se aplica in mod corespunzator.(11) In cazul majorarii valorii si/sau a prelungirii garantiei, dupa expirarea perioadei de implementare a schemei de ajutor de stat si de acordare a granturilor, comisionul de administrare si comisionul de risc aferente acestor operatiuni sunt calculate si platite in conformitate cu prevederile conventiilor de garantare si plata a granturilor incheiate de FNGCIMM, in calitate de mandatar, cu institutiile de credit.

Articolul 17(1) In aplicarea prevederilor art. 8 alin. (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare, prin contractul de garantare se acorda reprezentantilor legali ai institutiei de credit un mandat special, in vederea efectuarii formalitatilor de inscriere, modificare a inscrierii, reinnoire si radiere atat a garantiilor colaterale, cat si a ipotecilor imobiliare si/sau mobiliare, prevazute la art. 1 alin. (17)-(19) , constituite de beneficiari si/sau de terti garanti in favoarea institutiei de credit si statului roman, in cartea funciara/Registrul National de Publicitate Mobiliara, respectiv in registrele de evidenta si publicitate asimilate, dupa caz.(2) Se acorda FNGCIMM un mandat special, in vederea emiterii acordului privind modificarea/radierea din cartea funciara/Registrul National de Publicitate Mobiliara a ipotecilor legale imobiliare si/sau mobiliare prevazute la art. 8 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. 1 alin. (17)-(19) . Mandatul special se acorda prin contractul de garantare pentru ipotecile individualizate conform prevederilor art. 19 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 18Garantia de stat intra in vigoare la data semnarii de catre FNGCIMM a contractului de garantare si este valabila pana la data incetarii raspunderii FNGCIMM in numele si contul statului.

Articolul 19(1) FNGCIMM, institutia de credit si beneficiarul semneaza contractul de garantare transmis de catre FNGCIMM dupa aprobarea garantiei de stat.(2) Ipotecile legale prevazute la art. 8 alin. (2) lit. b) si c) , respectiv la art. 8 alin. (3) lit. a) si c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare, se individualizeaza in contractul de garantare.(3) Dupa semnarea contractului de garantare si dupa constituirea si efectuarea formalitatilor de publicitate a ipotecilor prevazute la art. 8 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare, institutia de credit pune la dispozitia beneficiarului creditul garantat in conditiile programului, cu respectarea conditiilor prevazute in reglementarile sale interne.

Articolul 20(1) Beneficiarul creditului efectueaza trageri din linia de credit pentru finantarea cheltuielilor aferente capitalului de lucru necesar in vederea desfasurarii activitatii fara sa depaseasca valoarea liniei de credit aprobate. Institutia de credit autorizeaza tragerile din plafon cu respectarea destinatiilor prevazute la art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare.(2) Rambursarea sau, dupa caz, reintregirea liniei de credit se poate realiza pe parcursul perioadei de derulare a contractului de credit. In cazul in care a fost aprobata prelungirea liniei de credit, cel putin in ultimul an de valabilitate se aplica graficul de rambursare in rate, fara posibilitatea beneficiarului de a efectua trageri/utiliza sume din linia de credit si cu diminuarea corespunzatoare a facilitatii de credit.

Articolul 21FNGCIMM monitorizeaza garantiile de stat acordate. Monitorizarea reprezinta ansamblul de actiuni intreprinse in perioada cuprinsa intre acordarea garantiei si incetarea valabilitatii acesteia, constand in urmarirea periodica a stadiului derularii creditului garantat pe baza situatiilor furnizate de catre institutia de credit, conform prevederilor contractului de garantare.

Articolul 22(1) Cererea de plata se depune de catre institutia de credit, ulterior trecerii integrale la restanta a finantarii garantate nerambursate si dupa executarea garantiei ipotecare mobiliare asupra depozitului colateral constituit de beneficiar, daca este cazul, respectiv dupa inregistrarea de catre beneficiar a cel putin 30 de zile calendaristice de restanta la plata principalului, impreuna cu urmatoarele documente:a) contractul de credit, inclusiv anexele, insotit de toate actele aditionale incheiate la acesta, in copie certificata pentru conformitate cu originalul;b) cererile de executare silita a beneficiarului si a tuturor tertilor garanti inregistrate la executorul judecatoresc si/sau, dupa caz, cererea de deschidere a procedurii de insolventa a beneficiarului/declaratia de creanta, impreuna cu dovada transmiterii documentului la instanta competenta, documentul care atesta preluarea in posesie, in mod pasnic, a bunului afectat garantiei, in copie certificata de institutia de credit pentru conformitate cu originalul;c) polita/politele de asigurare pentru toate riscurile, inclusiv polita PAD, incheiata/incheiate de beneficiar/tertii garanti la acordarea/majorarea creditului, daca este cazul, pentru bunurile imobile/mobile asigurabile, admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finantate din credit, cesionate in favoarea statului roman reprezentat de MFP si institutiei de credit, proportional cu procentul de garantare, in copie certificata de institutia de credit pentru conformitate cu originalul;d) extrasele de carte funciara si/sau extrasele din registrele de evidenta si publicitate asimilate si/sau avizul/avizele de inscriere in Registrul National de Publicitate Mobiliara, dupa caz, pentru toate garantiile accesorii finantarii garantate, din care sa rezulte intabularea/inscrierea ipotecilor imobiliare/mobiliare in favoarea statului roman reprezentat de MFP si institutiei de credit, dupa caz, proportional cu procentul de garantare, valabile pana la stingerea tuturor obligatiilor ce revin beneficiarului in baza contractului de garantare, in copie certificata de institutia de credit pentru conformitate cu originalul. Pot fi prezentate extrase de carte funciara eliberate in format electronic;e) extrasul contului curent la data cererii de plata sau un document echivalent, aferent ultimelor 6 luni de finantare, pana la data formularii cererii de plata, in copie certificata de institutia de credit pentru conformitate cu originalul;f) extrasul contului de credit curent si restant al beneficiarului sau un document echivalent, din care sa rezulte fara echivoc intreaga valoare a finantarii garantate nerambursate si data trecerii la restanta a acesteia, inclusiv serviciul datoriei la plata principalului, in copie certificata de institutia de credit pentru conformitate cu originalul;g) notificarea transmisa de institutia de credit catre beneficiarul finantarii garantate, cu privire la trecerea integrala la restanta a finantarii garantate nerambursate, insotita de dovada expedierii acesteia, in copii certificate de institutia de credit pentru conformitate cu originalul. Din documentele anexate trebuie sa rezulte faptul ca notificarea a fost transmisa beneficiarului in termen de cel mult 15 zile de la data trecerii integrale la restanta a soldului finantarii garantate;h) originalul declaratiei pe propria raspundere a institutiei de credit referitoare la respectarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare;i) documente de plata care fac dovada achitarii de catre beneficiar a obligatiilor fiscale restante din creditul/linia de credit pentru finantarea capitalului de lucru, in copie certificata pentru conformitate cu originalul.(2) In cazul in care garantia a fost prelungita in conditiile prevazute la art. 16 , cererea de plata trebuie insotita, pe langa documentele prevazute la alin. (1) , si de graficul de rambursare lunara/trimestriala a finantarii pentru care s-a efectuat prelungirea, dupa caz, in copie certificata de institutia de credit pentru conformitate cu originalul.(3) In situatia in care finantarea garantata pentru care se solicita plata garantiei este garantata cu depozit colateral, cererea de plata se transmite Fondului dupa regularizarea finantarii garantate restante cu valoarea depozitului colateral executat, iar suma solicitata la plata va fi determinata astfel: (finantarea restanta – valoare depozit colateral)*procent de garantare.(4) Documentatia care trebuie sa insoteasca cererea de plata se depune la sediul social al FNGCIMM intr-un singur exemplar, indosariat, paginat si opisat.(5) FNGCIMM poate solicita institutiei de credit, daca este cazul, completarea documentatiei, in termen de maximum 50 de zile calendaristice de la primirea cererii de plata si aceasta este obligata sa le depuna in termen de maximum 20 de zile calendaristice de la data transmiterii solicitarii de completare de catre FNGCIMM. Documentele solicitate in completare se depun de catre institutia de credit la sediul FNGCIMM cu cel putin 15 zile inainte de implinirea termenului prevazut la art. 23 alin. (1) , se vor atasa de FNGCIMM la documentatia depusa odata cu cererea de plata si vor fi luate in considerare la solutionarea acesteia.

Articolul 23(1) In termen de cel mult 85 de zile calendaristice de la primirea cererii de plata, FNGCIMM aproba sau respinge cererea de plata.(2) FNGCIMM aproba cererea de plata a garantiei, in conditiile transmiterii tuturor documentelor prevazute la art. 22 , a asumarii de catre institutia de credit a verificarii indeplinirii la data acordarii finantarii a obligatiei prevazute la art. 3 alin. (1) lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare, si a respectarii de catre institutia de credit a obligatiilor prevazute la art. 1 alin. (13) si la art. 14 alin. (1) si (2) .(3) Daca pana la data inregistrarii cererii de plata institutia de credit nu si-a indeplinit obligatia prevazuta la art. 13 alin. (2) , obligatia FNGCIMM de a solutiona cererea de plata in termenul prevazut la alin. (1) se suspenda pana la data transmiterii celor doua exemplare originale ale contractului de garantare, fara ca suspendarea sa opereze si in privinta termenului prevazut la alin. (7) .(4) FNGCIMM respinge cererea de plata a garantiei, in conditiile transmiterii incomplete a documentelor care insotesc cererea de plata prevazute la art. 22 si/sau neasumarii de catre institutia de credit a verificarii indeplinirii la data acordarii finantarii a obligatiei prevazute la art. 3 alin. (1) lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau nerespectarii de catre institutia de credit a obligatiilor prevazute la art. 1 alin. (13) si la art. 14 alin. (1) si (2) .(5) Decizia de aprobare sau, dupa caz, de respingere a cererii de plata a garantiei se comunica institutiei de credit si MFP cel mai tarziu in ziua lucratoare imediat urmatoare datei adoptarii, pe fax sau prin posta electronica, urmand ca ulterior, in cel mult doua zile lucratoare, sa se transmita si documentul in original.(6) FNGCIMM restituie cererea de plata si documentele care o insotesc, in cazul in care au fost transmise inainte ca beneficiarul sa inregistreze cel putin 30 de zile calendaristice de restanta la plata principalului.(7) Plata garantiei se face de catre MFP intr-un cont unic al institutiei de credit indicat in cererea de plata a garantiei, pe baza deciziei FNGCIMM de aprobare a cererii de plata, in termen de 5 zile calendaristice de la primirea acesteia, fara insa a se depasi 90 de zile calendaristice de la data inregistrarii la FNGCIMM a cererii de plata.(8) Sumele garantate de catre FNGCIMM in numele si contul statului se platesc institutiei de credit de catre MFP de la bugetul de stat, prin bugetul MFP – Actiuni generale, titlul „Alte transferuri“, cod 55, alineatul „Sume rezultate din executarea garantiilor acordate din bugetul de stat“, cod 55.01.50, si se recupereaza de catre organele fiscale competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala de la debitorul beneficiar al finantarii garantate, in conditiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala , cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul de procedura fiscala .

Articolul 24(1) In termen de 5 zile lucratoare de la data platii valorii de executare a garantiei, MFP transmite FNGCIMM dovada efectuarii platii.(2) Dupa primirea dovezii efectuarii platii potrivit alin. (1) , FNGCIMM intocmeste un inscris care reprezinta titlu de creanta bugetara in sensul prevederilor art. 1 pct. 38 din Codul de procedura fiscala prin care se individualizeaza creanta bugetara rezultata prin plata, precum si data scadentei acesteia. Titlul de creanta se comunica debitorului – beneficiar al finantarii garantate, prin posta cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, in termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuarii platii prevazute la alin. (1) . FNGCIMM transmite titlul de creanta spre stiinta si institutiei de credit, scanat, la o adresa de e-mail comunicata prin cererea de plata.(3) In cazul in care comunicarea titlului de creanta potrivit alin. (2) nu a fost posibila, aceasta se poate realiza prin publicitate, respectiv prin afisarea, concomitent, la sediul FNGCIMM si pe pagina de internet a acestuia, a unui anunt in care se mentioneaza ca a fost emis titlul de creanta bugetara pe numele persoanei fizice.(4) Anuntul prevazut la alin. (3) se mentine afisat cel putin 60 de zile de la data publicarii acestuia si contine urmatoarele elemente:a) numele si prenumele persoanei fizice;b) domiciliul persoanei fizice;c) numarul si data emiterii titlului de creanta bugetara.(5) In cazul in care titlul de creanta bugetara se comunica prin publicitate, acesta se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.(6) Termenul de plata voluntara a obligatiei rezultate din executarea scrisorii de garantie este de 15 zile de la data comunicarii titlului de creanta bugetara.(7) La data expirarii termenului de plata prevazut la alin. (6) , titlul de creanta bugetara devine titlu executoriu.(8) Titlul executoriu prevazut la alin. (7) se inainteaza de catre FNGCIMM organelor fiscale competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in vederea recuperarii creantei bugetare rezultate din executarea garantiei de stat, in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare, in vederea recuperarii creantei bugetare, in conditiile Codului de procedura fiscala, impreuna cu urmatoarele documente:a) dovada efectuarii procedurii de comunicare catre debitorul-beneficiar al finantarii garantate (confirmarea de primire sau extras din consultarea paginii de internet a FNGCIMM din care rezulta efectuarea procedurii de afisare);b) contractul de garantare insotit de toate actele aditionale incheiate la acesta, in original;c) extrasele de carte funciara/avizele din Registrul National de Publicitate Mobiliara in copie certificata de institutia de credit pentru conformitate cu originalul.(9) Dobanzile si penalitatile de intarziere aferente sumelor rezultate din plata catre institutiile de credit a garantiilor de stat acordate de FNGCIMM se calculeaza, in conformitate cu prevederile Codului de procedura fiscala, de catre organele fiscale competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, incepand cu ziua urmatoare datei platii sumei rezultate din executarea garantiei de stat si pana la data stingerii inclusiv si sunt recuperate de catre acestea.(10) Institutia de credit poate retrage cererea de plata in conditiile prevazute in reglementarile sale interne si cu respectarea conditiilor Programului.(11) FNGCIMM revoca decizia de aprobare sau, dupa caz, de respingere a cererii de plata a garantiei, daca solicitarea privind retragerea cererii de plata a fost transmisa pana in a 85-a zi calendaristica de la data inregistrarii cererii de plata transmise de catre institutia de credit si restituie acesteia documentatia aferenta cererii de plata impreuna cu comunicarea privind mentinerea valabilitatii garantiei cu respectarea conditiilor Programului.(12) Dupa incasarea oricarei sume in contul beneficiarului Programului, ulterior transmiterii cererii de plata, institutia de credit transmite FNGCIMM, letric, o solicitare de modificare a cererii de plata, in baza careia FNGCIMM va modifica valoarea de executare a garantiei printr-un addendum la decizia de aprobare sau, dupa caz, de respingere a cererii de plata a garantiei. Addendumul urmeaza regimul juridic al deciziei de aprobare/respingere a cererii de plata.(13) Addendumul se comunica institutiei de credit si MFP in ziua lucratoare urmatoare adoptarii acestuia de catre FNGCIMM, pe fax sau prin posta electronica, urmand ca ulterior, in cel mult doua zile lucratoare, sa se transmita si documentul in original, cu respectarea unui termen de doua zile lucratoare necesare efectuarii platii de catre MFP si fara a depasi termenul de 90 de zile calendaristice de la inregistrarea cererii de plata a garantiei la FNGCIMM.(14) Dupa emiterea Deciziei de respingere a cererii de plata si transmiterii acesteia catre MFP si institutia de credit sau dupa efectuarea platii valorii de executare a garantiei de catre MFP in contul institutiei de credit, numai beneficiarii Programului care au accesat un credit de investitii, in cazurile in care nu fac obiectul unei proceduri de insolventa, pot solicita o singura data institutiei de credit repunerea in drepturile si obligatiile aferente contractului de credit si de garantare, cu respectarea conditiilor Programului si cu mentinerea conditiilor in care a fost acordata garantia.(15) In cazul transmiterii Deciziei de respingere a cererii de plata catre MFP si institutia de credit, in termen de 30 zile calendaristice de la primirea de la beneficiarul Programului a solicitarii de repunere in drepturile si obligatiile aferente contractului de credit si de garantare, institutia de credit emite decizia de aprobare/respingere a repunerii in drepturile si obligatiile aferente contractului de credit.(16) In termen de 10 zile lucratoare de la data primirii de la institutia de credit a solicitarii de repunere, FNGCIMM analizeaza solicitarea si emite o decizie privind repunerea beneficiarului in drepturile si obligatiile aferente contractului de garantare pe care o transmite MFP si institutiei de credit cel mai tarziu in ziua lucratoare imediat urmatoare datei adoptarii, pe fax sau posta electronica, urmand ca ulterior, in cel mult doua zile lucratoare, sa transmita si documentul in original.Exemplarul transmis institutiei de credit va fi insotit si de originalul/originalele declaratiei/declaratiilor pe propria raspundere, transmise odata cu cererea de plata, dupa caz.(17) In cazul in care MFP a efectuat plata valorii de executare a garantiei catre institutia de credit, iar FNGCIMM a transmis catre ANAF documentele necesare efectuarii procedurii de executare silita, in termen de 3 zile lucratoare de la primirea de la beneficiarul Programului a solicitarii de repunere in drepturile si obligatiile aferente contractului de credit, si de garantare, institutia de credit solicita ANAF ca, in termen de 5 zile lucratoare, sa ii comunice sumele ramase de plata din valoarea de executare a garantiei, precum si eventualele cheltuieli de executare silita generate de urmarirea bunului, analizeaza in baza reglementarilor interne capacitatea acestuia de a achita creditul ramas de rambursat si dobanzile aferente, daca este cazul si, in termen de 60 de zile calendaristice de la primirea solicitarii beneficiarului, emite decizia de aprobare/respingere a repunerii. Repunerea este conditionata de prezentarea de catre beneficiar institutiei de credit a dovezii platii cheltuielilor de executare silita.(18) In termen de 5 zile calendaristice de la aprobarea repunerii, institutia de credit restituie MFP sumele incasate reprezentand valoarea de executare a garantiei, dupa caz, si completeaza si transmite catre FNGCIMM solicitarea privind repunerea beneficiarului in drepturile si obligatiile aferente contractului de garantare, insotita de documentul de plata din care sa reiasa suma restituita MFP, dupa caz.(19) Ulterior restituirii prevazute la alin. (18) , MFP solicita organelor fiscale competente ale ANAF incetarea executarii silite pornite asupra beneficiarului pentru recuperarea valorii de executare a garantiei repuse, anularea obligatiilor fiscale accesorii calculate pentru valoarea de executare a garantiei aferente Programului, dupa caz, scaderea din evidenta a sumelor individualizate in inscrisul transmis de catre FNGCIMM si transmiterea catre FNGCIMM, in termen de 10 zile calendaristice de la primirea adresei MFP, a confirmarii acestei operatiuni impreuna cu exemplarul original al contractului de garantare catre FNGCIMM.(20) Sumele restituite de institutia de credit sunt considerate o reintregire a platilor efectuate reprezentand valoarea de executare a garantiei si vor fi achitate intr-un cont comunicat de MFP. Institutia de credit transmite catre MFP – Directia generala de trezorerie si datorie publica o copie a ordinului de plata la numarul de fax ce urmeaza a fi comunicat de MFP. Pentru confirmarea incasarii sumelor, MFP va transmite catre organele fiscale solicitarea formulata potrivit prevederilor alin. (19) si in atentia FNGCIMM.(21) In termen de 10 zile lucratoare de la data primirii de la organele fiscale competente ale ANAF a adresei de confirmare privind scaderea din evidenta a sumelor individualizate in inscrisul transmis de catre FNGCIMM si a exemplarului original al contractului de garantare, respectiv de la institutia de credit a solicitarii de repunere, FNGCIMM analizeaza documentele justificative si emite o decizie privind repunerea beneficiarului in drepturile si obligatiile aferente contractului de garantare pe care o transmite MFP si institutiei de credit cel mai tarziu in ziua lucratoare imediat urmatoare datei adoptarii, pe fax sau posta electronica, urmand ca ulterior, in cel mult doua zile lucratoare, sa transmita si documentul in original. Exemplarul transmis institutiei de credit va fi insotit si de originalul/originalele declaratiei/declaratiilor pe propria raspundere, transmise odata cu cererea de plata, dupa caz.(22) In cazul nerespectarii clauzelor contractului de credit si de garantare, dupa aprobarea repunerii de catre institutia de credit si FNGCIMM, beneficiarul Programului datoreaza obligatii fiscale accesorii de la data platii initiale a valorii de executare a garantiei de catre MFP pentru suma ramasa neachitata din valoarea de executare a garantiei.(23) In cazul in care beneficiarul Programului solicita institutiei de credit repunerea in drepturile si obligatiile aferente contractului de credit si de garantare inainte ca FNGCIMM sa transmita ANAF documentele necesare efectuarii procedurii de executare silita, institutia de credit analizeaza in baza reglementarilor interne capacitatea acestuia de a achita creditul ramas de rambursat si dobanzile aferente si, in termen de 5 zile lucratoare de la primirea solicitarii beneficiarului, emite decizia de aprobare/respingere a repunerii in drepturile si obligatiile aferente contractului de credit.(24) In termen de doua zile lucratoare de la aprobarea repunerii, institutia de credit restituie MFP sumele incasate reprezentand valoarea de executare a garantiei si solicita FNGCIMM repunerea beneficiarului in drepturile si obligatiile aferente contractului de garantare.(25) In termen de 10 zile lucratoare de la data primirii confirmarii din partea MFP privind incasarea sumelor prevazute la alin. (24) , respectiv de la institutia de credit a solicitarii de repunere, FNGCIMM analizeaza documentele justificative si emite o decizie privind repunerea beneficiarului in drepturile si obligatiile aferente contractului de garantare pe care o transmite MFP si institutiei de credit cel mai tarziu in ziua lucratoare imediat urmatoare datei adoptarii, pe fax sau posta electronica, urmand ca ulterior, in cel mult doua zile lucratoare, sa transmita si documentul in original. Exemplarul transmis institutiei de credit va fi insotit si de originalul/originalele declaratiei/declaratiilor pe propria raspundere, transmise odata cu cererea de plata, dupa caz.

Articolul 25Pentru punerea in aplicare a prevederilor art. 12 alin. (13) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare, institutiile de credit transmit MFP trimestrial situatia sumelor incasate conform prevederilor art. 12 alin. (9) din aceasta ordonanta de urgenta.

Articolul 26In cazul beneficiarilor Programului care intra in procedura insolventei, anterior efectuarii de MFP a platii valorii de executare a garantiei de stat catre institutia de credit, MFP poate mandata directiile generale regionale ale finantelor publice sau, dupa caz, Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili sa solicite inscrierea la masa credala a valorii finantarii garantate ca o creanta sub conditie, pe baza documentatiei aferente acordarii garantiei transmisa de FNGCIMM.

Capitolul VIDispozitii finale

Articolul 27(1) Pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an, institutiile de credit participante in cadrul programului transmit FNGCIMM o declaratie pe propria raspundere semnata si asumata de reprezentantii legali ai acestora, care sa contina angajamentul de respectare a incadrarii costului creditului garantat de stat in marja maxima de 2,0%, respectiv de 2,5% peste indicele ROBOR la 3 luni (ROBOR 3M), in functie de conditiile de garantare prevazute la art. 1 alin. (1) .(2) In aplicarea prezentelor norme metodologice, modelul conventiei prevazute la art. 8 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare, modalitatea de punere in aplicare a prevederilor art. 1 alin. (11) si (12) , modelul conventiei de garantare si plata a granturilor prevazute la art. 2 lit. b) , al contractului de garantare, precum si al inscrisului prevazut la art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare, se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.

Articolul 28 Anexele 1 si 2 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.Anexa nr. 1Nr. ………………….Data………………..
DECIZIE DE PLATA
a sumelor de virat in contul FNGCIMM conform prevederilor Schemei de ajutor de stat
pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19Catre Ministerul Finantelor PubliceIn temeiul art. 5 din Ordonanta de urgenta nr. 42/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta nr. 110/2017 privind Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii – IMM INVEST ROMANIA, precum si pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19,va solicitam plata ajutorului de stat, in suma de ………………… lei, stabilit de FNGCIMM, in calitate de administrator al schemei pentru luna …………, reprezentand valoarea dobanzilor aferente creditelor contractate de IMM-uri …… si a comisioanelor de administrare, conform urmatorului centralizator:Centralizatorul sumelor de virat in contul FNGCIMM

Raportul de activitate şi bilanţul contabil al CCIA Botoşani aferente anului 2019

Din cauza restricţiilor impuse prin ordonanţele militare, ca urmare a declarării stării de urgenţă în România, şi avand în vedere obligativitatea depunerii bilanţului aferent anului 2019 până la finele lunii aprilie (pentru ONG, categorie din care face parte şi Camera de Comerţ Industrie Botoşani), depunere care trebuie insoţită de Hotărârea adunării generale de aprobare a bilanţului, vă rugăm să aveţi amabilitatea de a analiza documentele de mai jos şi de a ne trimite comentariile dumneavostră pe adresa de mail secretariat@cciabt.ro.

Din aceste considerente vă rugăm să vă exprimaţi punctul de vedere până cel târziu în data de 15.04.2020 orele 12.00.

Bilanţul contabil al CCIA aferent anului 2019 poate fi descărcat de aici.

Raportul cenzorilor poate fi descărcat de aici şi aici.

SCHEMA DE AJUTOR DE STAT pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19

Aprobata prin ORDONANTA DE URGENTA nr. 42 din 2 aprilie 2020 , publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 283 din 4 aprilie 2020.

Capitolul I Dispozitii generale

Articolul 1(1) Obiectivul prezentei scheme de ajutor de stat il reprezinta sustinerea IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID 19.(2) Ajutoarele de stat acordate in baza prezentei scheme sunt compatibile cu piata comuna in conformitate cu Comunicarea CE – Cadru temporar pentru masuri de ajutor de stat de sprijin a economiei in contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), publicata in Jurnalul Oficial al UE din 20.03.2020, si se vor acorda dupa obtinerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene.

Capitolul II Forma ajutoruluiII.1. Ajutor de stat sub forma de garantii pentru imprumuturi

Articolul 2(1) In baza prezentei scheme de ajutor de stat se acorda garantii de 80% sau 90% din valoarea finantarii in conformitate cu art. 1 alin. (3) lit. a) si b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 209/2018 , cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 .

(2) Pentru creditele/liniile de credit prevazute la art. 1 alin. (3) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare, valoarea maxima a fiecarei finantari acordate unui beneficiar nu poate depasi 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finantarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investitii in limita uneia dintre urmatoarele conditii valabile pentru ambele finantari, care reprezinta valoarea cea mai mare dintre:(i) dublul sumei reprezentand cheltuielile salariale, inclusiv contributiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii si asimilate salariilor, inregistrate la nivelul anului 2019. In cazul intreprinderilor infiintate dupa 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al imprumutului nu poate depasi suma estimata pentru primii doi ani de activitate;sau(ii) 25 % din cifra de afaceri neta a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuala de venit in cazul persoanelor fizice care obtin venituri din activitati independente, dupa caz, conform Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributii sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019;sau(iii) o valoare care sa rezulte din nevoile sale de lichiditati; acestea pot include atat costuri cu capital de lucru, cat si costurile cu investitii, cu conditia prezentarii unor documente justificative de catre beneficiar, situatie in care cuantumul imprumutului nu poate depasi nevoile de lichiditati de la momentul acordarii pentru urmatoarele 18 luni.

(3) Pentru creditele/liniile de credit prevazute la art. 1 alin. (3) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare, valoarea maxima a creditului/liniei de credit pentru microintreprinderi nu poate depasi 500.000 lei, respectiv 1.000.000 lei pentru intreprinderile mici, in limita uneia dintre urmatoarele conditii valabile pentru ambele finantari, care reprezinta valoarea cea mai mare dintre:(i) dublul sumei reprezentand cheltuielile salariale, inclusiv contributiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii si asimilate salariilor, inregistrate la nivelul anului 2019. In cazul intreprinderilor infiintate dupa 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al imprumutului nu poate depasi suma estimata pentru primii doi ani de activitate;sau(ii) 25 % din cifra de afaceri neta a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuala de venit in cazul persoanelor fizice care obtin venituri din activitati independente, dupa caz, conform Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributii sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019;sau(iii) o valoare care sa rezulte din nevoile sale de lichiditati; acestea pot include atat costuri cu capital de lucru, cat si costurile cu investitii, cu conditia prezentarii unor documente justificative de catre beneficiar, situatie in care cuantumul imprumutului nu poate depasi nevoile de lichiditati de la momentul acordarii pentru urmatoarele 18 luni.

(4) Valoarea maxima cumulata a finantarilor garantate de stat prevazute la art. 1 alin. (3) lit. a) si b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, nu poate depasi 10.000.000 lei, in limita uneia dintre urmatoarele conditii, care reprezinta valoarea cea mai mare dintre:(i) dublul sumei reprezentand cheltuielile salariale, inclusiv contributiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii si asimilate salariilor, inregistrate la nivelul anului 2019. In cazul intreprinderilor infiintate dupa 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al imprumutului nu poate depasi suma estimata pentru primii doi ani de activitate;sau(ii) 25 % din cifra de afaceri neta a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuala de venit in cazul persoanelor fizice care obtin venituri din activitati independente, dupa caz, conform Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributii sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019;sau(iii) o valoare care sa rezulte din nevoile sale de lichiditati; acestea pot include atat costuri cu capital de lucru, cat si costurile cu investitii, cu conditia prezentarii unor documente justificative de catre beneficiar, situatie in care cuantumul imprumutului nu poate depasi nevoile de lichiditati de la momentul acordarii pentru urmatoarele 18 luni.

(5) Durata maxima a finantarilor este de 72 de luni in cazul creditelor pentru investitii, fara posibilitate de prelungire, si de 36 de luni in cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru prevazute la art. 1 alin. (3) lit. a) si b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare. Aceste credite/linii de credit pentru capitalul de lucru pot fi prelungite cu maximum 36 de luni.

(6) Durata garantiilor acordate conform art. 1 alin. (3) lit. a) si b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare, nu poate depasi 6 ani.

(7) Pentru garantiile acordate conform art. 1 alin. (3) lit. a) si b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare, se percep comisioane de risc, cu respectarea paragrafului 25 lit. a) din Comunicarea CE- Cadru temporar pentru masuri de ajutor de stat de sprijin a economiei in contextul actualei epidemii de Covid-19 (2020/C91I/01), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 20.03.2020.

(8) Furnizorul schemei de ajutor de stat este Ministerul Finantelor Publice, iar Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, denumit in continuare FNGCIMM, ii sunt delegate atributiile de administrare a schemei.II.2. Ajutor de stat sub forma de grant

Articolul 3(1) IMM-urile care au contractat credite/linii de credit garantate conform art. 1 alin. (3) lit. a) si b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de un grant in limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garantiei acordate, si a dobanzilor aferente creditelor/liniilor de credite, dar nu mai mult de echivalentul in lei a 800.000 euro per intreprindere.

(2) Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea plafonului maxim de 800.000 euro este cursul Bancii Nationale a Romaniei valabil la data emiterii acordului de finantare.

(3) Se poate acorda ajutor de stat IMM-urilor care isi desfasoara activitatea in domeniul prelucrarii si comercializarii produselor agricole cu conditia ca ajutorul de stat sa nu fie transferat partial sau total catre producatori primari, iar cuantumul ajutorului sa nu se stabileasca pe baza pretului sau a cantitatii produselor achizitionate de la producatori primari sau introduse pe piata de intreprinderile in cauza.

(4) Pentru sectoarele agriculturii, pisciculturii si acvaculturii se aplica urmatoarele conditii:a) ajutorul nu depaseste 120.000 euro pentru fiecare intreprindere care isi desfasoara activitatea in sectorul pescuitului si acvaculturii sau 100.000 euro pentru fiecare intreprindere care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei primare de produse agricole; toate sumele utilizate trebuie sa fie brute, si anume inainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe;b) cuantumul ajutorului acordat intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei primare de produse agricole nu trebuie stabilit pe baza pretului sau a cantitatii produselor introduse pe piata;c) ajutorul acordat intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in sectorul pescuitului si acvaculturii nu se incadreaza in niciuna dintre categoriile de ajutoare mentionate la articolul 1 alineatul (1) literele (a)-(k) din Regulamentul (UE) nr. 717/2014 al Comisiei din 27 iunie 2014 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis in sectorul pescuitului si acvaculturii;d) in cazul in care o intreprindere isi desfasoara activitatea in mai multe sectoare carora li se aplica cuantumuri maxime diferite, intreprinderea in cauza asigura, prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea conturilor, faptul ca pentru fiecare dintre aceste activitati se respecta plafonul aferent si ca, in total, nu se depaseste cel mai mare cuantum posibil.

(5) FNGCIMM este administratorul acestei masuri de ajutor de stat

Capitolul IIIDomeniul de aplicare

Articolul 4 Pot beneficia de ajutor de stat in baza schemei IMM-urile din toate sectoarele de activitate, cu exceptia celor declarate neeligibile potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare, care indeplinesc cumulativ, la data solicitarii, atat criteriile de eligibilitate prevazute in art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cat si urmatoarele criterii de eligibilitate:a) sunt microintreprinderi, intreprinderi mici sau mijlocii care indeplinesc conditiile prevazute la art. 2 lit. a) si art. 3 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare;b) nu au fost emise impotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau in cazul in care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale in vigoare;c) nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleasi costuri eligibile;d) nu se aflau in dificultate, in sensul prevederilor articolului 2 punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata interna in aplicarea articolelor 107 si 108 din tratat, modificat si completat prin Regulamentul (UE) nr. 1.084/2017, la data de 31 decembrie 2019, dar care s-au confruntat cu dificultati sau au intrat in dificultate ulterior, din cauza pandemiei de COVID-19;e) depun un document scris prin care se angajeaza sa nu disponibilizeze personalul existent de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta pana la 31 decembrie 2020. Intreprinderea poate organiza programul de lucru al salariatilor in functie de evolutia activitatii curente a acesteia.Capitolul IVDurata, bugetul schemei si numarul estimat de beneficiari

Articolul 5(1) Perioada de valabilitate a schemei, respectiv perioada in care se selecteaza beneficiarii si se emit scrisori de garantie/acorduri de finantare in legatura cu masurile prevazute la art. 2 si 3 , este cuprinsa intre data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta si data de 31 decembrie 2020, iar perioada in care se poate efectua plata grantului este cuprinsa intre data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta si data de 31 martie 2021, inclusiv, cu posibilitatea prelungirii conform art. 1 alin. (3^3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare.(2) Ajutorul de stat sub forma grantului se suporta din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice – Actiuni Generale si se vireaza lunar in contul FNGCIMM, pe baza situatiilor centralizatoare privind dobanzile lunare datorate, transmise de institutiile de credit pe propria raspundere.

(3) Bugetul schemei de ajutor de stat este de 781 milioane lei, echivalent in lei al sumei de aproximativ 161 milioane euro, aferent masurilor prevazute la Capitolul II.2.(4) Plafonul maxim de garantare aferent masurilor din Capitolul II.1 este de 15 miliarde lei, echivalent in lei al sumei de aproximativ 3,1 miliarde euro.(5) Prin implementarea schemei se estimeaza acordarea de ajutor de stat unui numar de maximum 40.000 de beneficiari.Capitolul VCheltuieli eligibile si modalitatea de acordare a ajutorului de stat

Articolul 6Procedura de acordare a garantiilor de stat in proportie de cel mult 80% sau 90% aferente creditelor, a grantului de la art. 3 si plata ajutoarelor de stat sub forma de grant se aproba Hotararea Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 privind programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii – IMM INVEST Romania.Capitolul VIDispozitii privind transparenta, monitorizarea si raportarea

Articolul 7(1) FNGCIMM are obligatia sa publice pe site-ul sau textul integral al schemei de ajutor de stat, perioada in care se pot inregistra cereri, bugetul anual, data epuizarii bugetului anual/total al schemei, precum si forma si continutul documentelor necesare pentru accesarea acesteia.(2) FNGCIMM trebuie sa pastreze inregistrari detaliate referitoare la toate ajutoarele acordate in cadrul schemei. FNGCIMM are obligatia de a cuantifica pe fiecare beneficiar toate formele de ajutor de stat acordate. Aceste inregistrari contin toate informatiile necesare pentru a stabili daca sunt respectate criteriile din reglementarile europene in domeniu si trebuie pastrate timp de 10 ani de la data acordarii ultimului ajutor in cadrul schemei.(3) Beneficiarii ajutorului de stat acordat in baza prezentei scheme trebuie sa pastreze toate documentele aferente acestuia timp de 10 ani si sunt obligati sa le puna la dispozitia autoritatii de implementare a schemei de ajutor de stat sau a Consiliului Concurentei ori de cate ori le sunt solicitate.(4) FNGCIMM, in calitate de administrator al prezentei scheme de ajutor de stat, cu atributii delegate de Ministerul Finantelor Publice, in calitate de furnizor de ajutor de stat, are obligatia de a transmite Consiliului Concurentei toate datele si informatiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel national, in formatul si in termenul prevazute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat , pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175/2007 , precum si datele si informatiile necesare pentru intocmirea inventarului ajutoarelor de stat si a rapoartelor si informarilor necesare indeplinirii obligatiilor Romaniei in calitate de stat membru al Uniunii Europene.(5) FNGCIMM, in calitate de administrator al schemei de ajutor de stat, are obligatia incarcarii in Registrul general al ajutoarelor de stat acordate in Romania (RegAS) a prezentei scheme, a acordurilor de finantare, a platilor efectuate si a eventualelor recuperari, in conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Consiliului Concurentei nr. 437/2016 pentru punerea in aplicare a Regulamentului privind registrul ajutoarelor de stat.Capitolul VIIControlul beneficiarilor schemei si recuperarea ajutorului de stat

Articolul 8(1) Monitorizarea si controlul intreprinderilor beneficiare in cadrul prezentei scheme de ajutor de stat se va face de catre FNGCIMM, cu respectarea reglementarilor aplicabile institutiilor de credit si institutiilor financiare nebancare pentru FNGCIMM.(2) Beneficiarul si institutiile de credit care au acordat creditele/liniile de credit prevazute la art. 1 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare, trebuie sa accepte si sa faciliteze controlul asupra utilizarii ajutorului de stat acordat in cadrul prezentei scheme.(3) In situatia in care FNGCIMM constata ca beneficiarii nu au respectat prevederile schemei de ajutor de stat si/sau pe cele ale Acordului de finantare, solicita acestora rambursarea ajutorului de stat primit, la care se adauga dobanda aferenta, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2014 . Rata dobanzii aplicabile este cea stabilita potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene si din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE . Recuperarea ajutoarelor de stat se realizeaza potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996 , cu modificarile si completarile ulterioare.—-

Firmele botoşănene s-au implicat în campania de strângere de fonduri pentru eradicarea pandemiei COVID-19

Conducerea Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Botoşani mulţumeşte firmelor care au răspuns campaniei inițiată împreună cu Asociaţia ”Salvează o Inima” și au donat pentru achiziţia de aparatură medicală şi echipamente de protecţie pentru cadrele medicale și spitalele din județul Botoșani. Efortul susținut și implicarea directă a oamenilor de afaceri a condus la strângerea, în doar 14 zile, a peste 140.000 de euro.

Le mulțumim tuturor și fiecăruia în parte pentru mobilizare și generozitate. Lista firmelor care au donat în cadrul campaniei până la data de 06.04.2020 poate fi accesată la https://salveazaoinima.ro/stop-covid-19/

Datorită efortului vostru, al tuturor, începând de astăzi, 6.04.2020, aparatul de testare achiziționat în cadrul campaniei STOP COVID-19 a intrat în funcțiune și testarea botoșănenilor se va face la Botoșani.

Detalii privind echipamentele achiziționate și modul în care au fost gestionate puteţi găsi la https://salveazaoinima.ro/stop-covid-19/.

Avem în continuare nevoie de sprijinul fiecăruia dintre voi! Avem în continuare  nevoie de echipamente de protecție, teste și reactivi. Puteți dona în conturile Asociației ”Salvează o inimă”:

Cont RON: RO 05 BTRL 0070 1205 W828 70 XX

Cont Euro: RO 28 BTRL EUR CRT 00 W828 7001

CONT USD: RO 68 BTRL USD CRT 00 W828 7001

COD SWIFT: BTRLRO22

COD BIC: BTRL

Banca Transilvania Botosani

Vă rugăm să specificați la detalii plată : COVID

Comisia lansează inițiativa SURE: 100 de miliarde de euro pentru menținerea locurilor de muncă și sprijinirea întreprinderilor, în contextul COVID-19

Comisia lansează inițiativa SURE: 100 de miliarde de euro pentru menținerea locurilor de muncă și sprijinirea întreprinderilor, în contextul COVID-19

În aceste momente de criză acută, salvarea de vieți omenești și sprijinirea mijloacelor de subzistență sunt de o importanță capitală. Comisia își intensifică și mai mult răspunsul, propunând instituirea unui instrument de solidaritate în valoare de 100 de miliarde EUR, denumit SURE, care îi va ajuta pe lucrători să își păstreze veniturile și va sprijini întreprinderile pentru ca acestea să se mențină pe linia de plutire. Comisia propune, de asemenea, redirecționarea tuturor fondurilor structurale disponibile către răspunsul la coronavirus.

02/04/2020
De acest sprijin vor beneficia, de asemenea, fermierii și pescarii, precum și persoanele cele mai defavorizate. Toate aceste măsuri se bazează pe bugetul actual al UE și vor valorifica la maximum fiecare euro disponibil. Acestea demonstrează necesitatea ca UE să dispună de un buget pe termen lung solid și flexibil. Comisia va lua măsuri pentru a se asigura că UE se poate baza pe un astfel de buget solid care să îi permită să iasă din criză și să facă progrese pe calea redresării.

Pandemia de coronavirus pune Europa la încercare într-un mod care ar fi fost de neconceput cu doar câteva săptămâni în urmă. Profunzimea și amploarea acestei crize necesită un răspuns de o amploare, rapiditate și solidaritate fără precedent.

În ultimele săptămâni, Comisia a luat măsuri menite să le ofere statelor membre toată flexibilitatea de care au nevoie pentru a-și sprijini financiar sistemele de sănătate, întreprinderile și lucrătorii. Aceasta a acționat în vederea coordonării, accelerării și consolidării eforturilor de achiziționare a echipamentelor medicale și a direcționat finanțarea pentru cercetare către dezvoltarea unui vaccin. Comisia a lucrat neobosit pentru a se asigura că bunurile și lucrătorii transfrontalieri pot continua să se deplaseze în întreaga UE și pentru a menține funcționarea spitalelor, continuarea activității fabricilor și aprovizionarea rafturilor din magazine. Aceasta a sprijinit și continuă să sprijine repatrierea cetățenilor UE, a familiilor acestora și a rezidenților pe termen lung în Europa din întreaga lume.

În aceste eforturi, Comisia acționează din convingerea că singura soluție eficientă la criza din Europa se bazează pe cooperare, flexibilitate și, mai presus de toate, pe solidaritate.

Propunerile de astăzi ridică răspunsul la un nou nivel.

În ceea ce privește propunerile adoptate astăzi, președinta von der Leyen a declarat: „Numai răspunsurile cele mai puternice ne vor permite să facem față acestei crize provocate de coronavirus. Trebuie să ne folosim de toate mijloacele de care dispunem. Fiecare euro disponibil în bugetul UE va fi redirecționat către depășirea crizei, fiecare regulă va fi relaxată pentru a permite finanțării să circule rapid și eficace. Prin intermediul noului instrument de solidaritate vom mobiliza 100 de miliarde EUR pentru a menține locurile de muncă și funcționarea întreprinderilor. Prin acest instrument ne unim forțele cu statele membre pentru a salva vieți omenești și pentru a proteja mijloacele de subzistență. Așa arată solidaritatea europeană.”

100 de miliarde de euro pentru menținerea locurilor de muncă și a funcționării întreprinderilor: inițiativa SURE

Trebuie să atenuăm șocul economic pentru ca economia UE să fie pregătită să repornească atunci când condițiile vor fi prielnice. În acest scop, trebuie să menținem locurile de muncă și funcționarea întreprinderilor. Toate statele membre dispun sau vor dispune în curând de programe de șomaj parțial care vor contribui la realizarea acestui obiectiv.

Inițiativa SURE este răspunsul Comisiei în acest sens: noul instrument va oferi împrumuturi în valoare de până la 100 de miliarde EUR țărilor care trebuie să se asigure că lucrătorii primesc un venit și că întreprinderile își păstrează personalul. Acest lucru le permite oamenilor să își plătească în continuare chiria, facturile și produsele alimentare și contribuie la asigurarea stabilității atât de necesare în economie.

Împrumuturile se vor baza pe garanții furnizate de statele membre și vor fi direcționate acolo unde este cel mai urgent nevoie de ele. Toate statele membre vor putea să recurgă la acest instrument, însă acesta va fi deosebit de important pentru statele membre cel mai grav afectate.

SURE va sprijini programele de șomaj parțial și măsurile similare pentru a ajuta statele membre să protejeze locurile de muncă, angajații și persoanele care desfășoară o activitate independentă împotriva riscului de concediere și de pierdere a veniturilor. Firmele vor putea să reducă temporar timpul de lucru al angajaților sau să întrerupă complet activitatea, statul oferind sprijin pentru venit pentru orele nelucrate. Lucrătorii care desfășoară o activitate independentă vor primi un ajutor de înlocuire a veniturilor pentru actuala situație de urgență.

Furnizarea de sprijin celor mai defavorizate persoane – Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane
Având în vedere că cea mai mare parte a Europei practică distanțarea socială pentru a încetini răspândirea virusului, este cu atât mai important ca persoanele care depind de ceilalți pentru a-și asigura nevoile cele mai elementare să nu fie private de ajutor. Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane va evolua pentru a răspunde acestei provocări: în special, se va introduce utilizarea de bonuri electronice pentru a reduce riscul de contaminare, precum și posibilitatea de a cumpăra echipamente de protecție pentru persoanele care furnizează ajutorul.

Sprijinirea pescarilor și a fermierilor
Agricultura și pescuitul din Europa au un rol esențial deoarece ne furnizează alimentele pe care le consumăm. Aceste sectoare sunt grav afectate de criză, ceea ce afectează în consecință lanțurile noastre de aprovizionare cu alimente și economiile locale susținute de aceste sectoare.

Ca și în cazul fondurilor structurale, utilizarea Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime va deveni mai flexibilă. Statele membre vor putea să ofere sprijin:

pescarilor, pentru încetarea temporară a activităților de pescuit;
fermierilor din sectorul acvaculturii, pentru suspendarea temporară sau reducerea producției și pentru acordarea de sprijin
și organizațiilor de producători, pentru depozitarea temporară a produselor pescărești și de acvacultură.
De asemenea, Comisia va propune în curând o serie de măsuri menite să asigure că fermierii și alți beneficiari pot beneficia de sprijinul de care au nevoie prin intermediul politicii agricole comune, de exemplu prin prelungirea termenelor pentru introducerea cererilor de sprijin și pentru procesarea acestora de către administrații, prin majorarea avansurilor pentru plățile directe și plățile pentru dezvoltarea rurală și prin oferirea de mai multă flexibilitate pentru controalele la fața locului pentru a minimiza nevoia de contact fizic și a reduce sarcina administrativă.

Protejarea economiei și a populației noastre prin toate mijloacele disponibile

Redirecționarea tuturor fondurilor politicii de coeziune către combaterea situației de urgență
Toate fondurile neangajate din cele trei fonduri ale politicii de coeziune – Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune – vor fi mobilizate pentru a combate efectele crizei de sănătate publică.

Pentru a se asigura că fondurile pot fi redirecționate acolo unde este cel mai urgent nevoie de ele, vor fi posibile transferurile între fonduri, precum și între categoriile de regiuni și între obiectivele de politică. Mai mult decât atât, cerințele de cofinanțare vor fi eliminate întrucât statele membre își utilizează deja toate mijloacele de care dispune pentru a combate criza. Se va simplifica administrarea.

Instrumentul pentru sprijin de urgență
Uniunea Europeană nu s-a confruntat niciodată în istoria sa cu o criză de sănătate de o asemenea amploare sau cu o viteză de răspândire atât de mare. Ca răspuns, prima prioritate este de a salva vieți omenești și de a răspunde nevoilor sistemelor noastre de sănătate și ale profesioniștilor din sistemele de sănătate care fac minuni în fiecare zi în întreaga Uniune.

Comisia depune toate eforturile pentru a asigura furnizarea echipamentelor de protecție și a aparatelor de sprijin respirator. În pofida eforturilor susținute de producție ale industriei, statele membre se confruntă în continuare cu o penurie gravă de echipamente de protecție și de aparate de sprijin respirator în anumite zone. Statele membre se confruntă, de asemenea, cu lipsa de centre de tratament suficiente și ar avea de câștigat din deplasarea pacienților către zone care dispun de mai multe resurse și din trimiterea personalului medical în locurile cele mai afectate. Va fi nevoie, totodată, de sprijin pentru testarea în masă, pentru cercetarea medicală, pentru dezvoltarea de noi tratamente și pentru producerea, achiziționarea și distribuirea de vaccinuri pe întreg teritoriul UE.

UE propune astăzi să se utilizeze toate fondurile rămase disponibile din bugetul UE pentru acest an pentru a ajuta la satisfacerea nevoilor sistemelor de sănătate europene.

Instrumentul pentru sprijin de urgență va beneficia de 3 miliarde EUR, din care 300 de milioane EUR vor fi alocate RescEU în vederea sprijinirii stocurilor comune de echipamente. Prima prioritate ar fi gestionarea crizei de sănătate publică și asigurarea echipamentelor și materialelor vitale, de la ventilatoare la echipamente individuale de protecție, de la echipe medicale mobile la asistență medicală pentru persoanele cele mai vulnerabile, inclusiv cele din taberele de refugiați. Al doilea domeniu de interes ar fi asigurarea intensificării eforturilor de testare. De asemenea, propunerea ar permite Comisiei să realizeze achiziții direct în numele statelor membre.

Următoarele etape

Pe măsură ce situația continuă să evolueze, Comisia va prezenta mai multe propuneri și va colabora cu celelalte instituții ale UE pentru a avansa cât mai rapid posibil.

Procedura legală de acordare a şomajului tehnic

OUG nr.30/2020 care reglementează şomajul tehnic a fost modificată şi completată prin OUG nr.32 publicată în Monitorul Oficial nr.260 din 30.03.2020.

Potrivit noului act normativ, „De prevederile art.XI alin.(1) din OUG nr.30/2020 beneficiază salariaţii angajatorilor care reduc sau întrerup temporar activitatea total sau partial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă decretate, conform unei declaraţii pe propria răspundere a angajatorului”, respectiv de indemnizaţia de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75 % din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020 nr.6/2020, care se acordă din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe perioada stării de urgenţă pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din initiaţiva angajatorului, potrivit art.52 alin.(1) lit.c) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii.

În vederea acordării sumelor necesare plăţii indemnizaţiei, angajatorii depun, prin poşta electronică, la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Botoșani, la adresa de mail botosani@anofm.gov.ro, următoarele documente:

– Cerere semnată şi datată de reprezentantul legal

– Declaraţie pe propria răspundere

– Lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizaţie, asumată de reprezentantul legal al angajatorului.

Potrivit prevederilor art.XIII din O.U.G. nr.30/2020, modificată şi completată prin OUG nr.32/2020, documentele necesare plăţii şomajului tehnic se vor depune la agenţie în luna curentă pentru plata indemnizaţiei din luna anterioară, iar plata din bugetul asigurărilor pentru şomaj se va face în cel mult 15 de zile de la depunerea documentelor.
Modelul documentelor menţionate:

Model cerere
Declaratie pe proprie raspundere
Lista salariati

Acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri acordă, la cerere, solicitanților, operatori economici, a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2, certificate de situație de urgență.

Certificatele de situație de urgență sunt emise în două forme:

a) TIP 1 (ALBASTRU) — eliberat în forma prezentată în anexa nr. 1, pentru solicitanții care cer acordarea acestuia în baza declarației pe propria răspundere emisă în forma prezentată în anexa ANEXA 1, din care rezultă întreruperea totală sau parțială a activității, ca urmare a deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, în perioada stării
de urgență decretate;

b) TIP 2 (GALBEN) — eliberat în forma prezentată în anexa nr. 2, pentru solicitanții care cer acordarea acestuia în baza declarației pe propria răspundere emisă în forma prezentată în ANEXA 2 , din care rezultă înregistrarea unei diminuări a încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie—februarie 2020.

Un solicitant poate cere eliberarea unui singur tip de certificat de urgență. Cererea pentru eliberarea CSU se depune de solicitant, exclusiv electronic, prin intermediul platformei
http://prevenire.gov.ro/, iar eliberarea certificatelor se va face automat, electronic, după validarea de către sistem a solicitării.

Pentru obţinerea certificatului de urgență TIP 1 (ALBASTRU)/TIP 2 (GALBEN), solicitantul încarcă în platformă următoarele informații și documente:

a) datele de identificare;
b) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal, prin care acesta atestă că toate informațiile și documentele care stau la baza cererii pentru obținerea certificatului sunt conforme cu realitatea și respectă legislația în vigoare raportat la tipul de certificat solicitat, conform cerințelor instituite în cuprinsul art. 2, cu referire la închiderea totală sau parțială a activității sau la diminuarea încasărilor în cuantumul indicat. În situația în care
reprezentantul legal nu deține semnătură electronică, acesta poate semna olograf, urmând ca toate documentele încărcate în platforma http://prevenire.gov.ro (inclusiv declarația pe propria răspundere) să fie semnate electronic de către împuternicitul desemnat în acest sens.

Solicitanții care nu sunt înregistrați la oficiul registrului comerțului furnizează informațiile și documentele  indicate și documente privind autorizarea activității.

Modelul declarației pe propria răspundere se postează de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri pe platforma http://prevenire.gov.ro.

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri eliberează certificate de situație de urgență  doar pe perioada existenței stării de urgență în România. Acestea sunt valabile fără semnătură și ștampilă, iar verificarea acestora se poate efectua pe platforma
http://prevenire.gov.ro/, după serie și număr.

În ipoteza identificării vreunor suspiciuni rezonabile privind obținerea certificatelor de situație de urgență cu nerespectarea dispozițiilor legale incidente ori prin neatestarea situației reale de drept și/sau de fapt a solicitantului, se sesizează organele abilitate în vederea stabilirii măsurilor, potrivit competențelor.

În termen de 5 zile de la aprobarea și publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri va asigura adaptarea și funcționarea platformei electronice http://prevenire.gov.ro/, în scopul ducerii la îndeplinire a prezentului ordin.

Oridinul MEEMA 791.2020 mai poate fi descărcat de aici.

Sursa: