Cursuri specializare Proiectant Sisteme de Securitate

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Botoşani organizează, în cursul lunii februarie, prima grupă de curs pentru specializarea Proiectant Sisteme de Securitate. Unităţile de competenţă specifică cursului sunt:
Elaborarea specificaţiei tehnico-operative a sistemului de securitate
Elaborarea soluţiei tehnice – Elaborarea proiectului pentru sisteme tehnice de:
– detecţie şi semnalizare la efracţie şi control acces
– detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu
– stingere automată a incendiului
– ventilare pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi
– televiziune cu circuit închis (TVCI)
– monitorizare
Verificarea proiectului
Întocmirea de devize
Monitorizarea execuţiei proiectului;

Participanţii trebuie să fie absolvenţi de studii superioare la unul din profilele: electric, construcții și instalații pentru construcții, electronic, electrotehnic sau automatizari.
Dosarul de înscriere va cuprinde copii după C.I., certificat naştere, diplomă de studii superioare, cazier judiciar şi aviz medical.
Detalii suplimentare le puteţi obţine la numerele de telefon: 0749.530.478 sau e-mail: marianrotariucciabt@gmail.com

În atenţia reprezentanţilor Persoanelor Fizice Autorizate şi Întreprinderilor Individuale!

Persoanele fizice autorizate (PFA) care în obiectul de activitate au peste 5 clase de activități prevăzute de Codul CAEN şi întreprinderile individuale (II) care au peste 10 clase de activități prevăzute de codul CAEN au obligația ca până în data de 17 ianuarie 2019 să procedeze la înregistrarea menţiunilor referitoare la reducerea numărului de activități, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr.182/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

După această dată, Oficiul Registrului Comerţului radiază din oficiu persoanele fizice autorizate şi întreprinderile individuale al căror număr de activităţi incluse în obiectul de activitate este mai mare decât cel impus de legislaţia în vigoare.

Lista persoanelor fizice autorizate şi a întreprinderilor individuale care nu şi-au îndeplinit obligaţia de modificare a obiectului de activitate este publicată pe pagina de internet a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului și cuprinde din județul Botoşani  165 de PFA-uri și 37 II.

Invitaţie Delegaţie de Afaceri Agricole şi pe Sectorul Irigaţiilor în California

Oamenii de afaceri din domeniul agricol sunt invitaţi să participe la o Delegație de Afaceri Agricole și pe Sectorul Irigațiilor în California, între 9 și 18 februarie 2019.

Delegația este co-organizată din inițiativa Secției Comerciale din București a Ambasadei SUA în România și Biroul Comercial din Fresno, California al Departamentului de Comerț al SUA.

Perioada acestei delegații a fost aleasă pentru a facilita participarea la o expoziție mondială agricolă, World Ag Expo, tururi agricole profesionale la canale de apă și agenții de irigații și îmbunătățiri funciare din Statul California și vizite la Comunitatea Ortodoxă Româno-Americană din California.

Informații privind beneficiile participării în delegația noastră și logistică de călătorie din S.U.A. sunt atașate. Va rugăm să confirmați participarea până Miercuri, 16 Ianuarie 2019 sau cât mai curând posibil după această dată, luând în considerare creșterea tarifelor companiilor aeriene și că pentru cei fără viza S.U.A. există proceduri importante pentru a aplică și a programa un interviu de viza conform detaliilor atașate.

Expoziția Mondială Agricolă – World Ag Expo 2019, www.worldagexpo.com este o expoziție internațională desfășurată în spațiu deschis cuprinzând în jur de 1.500 de expozanți pe o suprafață expozițională de peste 240.000 de metri pătrați. Vor fi expuse produse variate: echipamente agricole pentru ferme vegetale și zootehnice, mașini agricole și piese de schimb, silozuri, sisteme de irigații, sere, echipamente din industria laptelui, inputuri agricole, semințe, fertilizatori etc.

Delegația la World Ag Expo poate:

 • întâlni producătorii și exportatorii americani ale produselor expuse
 • vedea ultimele tehnologii, metode și inovații în agricultură
 • asista la demonstrații tehnice de mașini și echipamente agricole și programe educaționale din industria agricolă
 • participa în vizite opționale organizate la ferme vegetale și zootehnice, precum și tururi opționale de degustare de vinuri în California

Scopul final este de a dezvolta acest parteneriat din ce în ce mai mult de la faza de cooperare geo-politică strategică la cea de colaborare economică și comercială în sectoare prioritare precum în agricultură și infrastructură de irigații după modele de management, tehnologii de vârf și bune practici americane.

Detalii logistice le găsiţi aici.

Propunere de colaborare din partea unei firme de congelare a produselor agricole

FeVita Hungary Zrt. este unul dintre cei mai importanți companii care se ocupă cu congelarea produselor de agricultură. Vezi pagina web: https://www.fevita.hu/en/

Activitatea principală a companiei este producția de produse congelate cu o capacitate anuală de peste 32.000 de tone. Compania vinde produsele sale pe piețele interne și externe. În comerțul intern, cota de piață este de aproximativ 22%, deci FeVita Hungary Zrt. este cel mai mare jucător maghiar din acest sector.

FeVita Zrt. știe că în lumea afacerilor de astăzi și în comerțul cu alimente, calitatea este extrem de importantă, mai ales când concurența de pe piață devine din ce în ce mai dură. Nu este de mirare că pentru companie, în deceniile sale de existență, calitatea a devenit cea mai importantă valoare adăugată.

FeVita Hungary Zrt. caută companii românești care vor o colaborare reciproc avantajoasă în proiectele sale importante, parteneri locali care produc boabe mazăre verde și porumb boabe dulceOfertele sunt așteptate într-o ofertă electronică până în data de 18 ianuarie 2019, ora 24:00.

Vă rugăm să trimiteți ofertele către FeVita Zrt. (pazmandi.peter@fevita.hu), și în copie la adresele de e-mail: Miklos.Szabo@mfa.gov.hu, respectiv econoffice.buc@ mfa.gov.hu

SZABÓ Miklós

atasat comercial

secretar I.

Ambasada Ungariei, București

Biroul Economic și Comercial

010493 București

Str. Polonă nr. 45, sector 1

Tel: +40 21-231 2128, Fax: +40 21-231 0106

E-mail: Miklos.Szabo@mfa.gov.hu

Modificare legislativă la solicitarea preşedintelui CCIA Botoşani şi a marilor angajatori

La inițiativa Camerei de Comerț Industrie și Agricultură Botoșani și ca urmare a solicitărilor venite din partea mediul de afaceri din județ – marii angajatori – în data de 30.11.2018 la sediul CCIA Botoșani a avut loc întâlnirea agenților economici cu Ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale, Domnul Marius-Constantin Budăi

La întâlnirea moderată de Preşedintele Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Botoşani, Domnul Valeriu Iftime, reprezentanţii mediului de afaceri participanți, care totalizează peste 12.000 de locuri de muncă, au atras atenţia cu privire la impactul negativ al propunerii privind salarizarea în funcţie de vechime şi al riscului iminent al disponibilizării unor persoane vulnerabile.

O altă problemă majoră sesizată de angajatori, – de ordin tehnic – a fost aceea că  platforma REVISAL nu permite studierea vechimii unui angajat la alte companii şi astfel se ajunge în situaţia în care stabilirea vechimii pentru încadrarea în muncă să nu se poată face decât în baza unei declaraţii pe propria răspundere a angajatului.

Domnul Ministrul Marius-Constantin Budăi a fost receptiv la propunerile mediului de afaceri din Botoșani, a luat act de acestea și s-a angajat că le va discuta în Guvern.

„Este un lucru îmbucurător că s-a eliminat acea prevedere privind salarizarea în funcţie de vechime. Numai la nivelul judeţului Botoşani se anunţau disponibilizări ce vizau sute de persoane, în special în industria uşoară, şi atunci aveam o problemă socială, la nivel național. Mă bucur că domnul Ministru Marius Budăi a înţeles mesajul nostru şi îi mulţumim.” a afirmat domnul Valeriu Iftime, preşedintele CCIA.

Acord între Guvernul României şi Federaţia Patronatelor Societăţilor din Construcţii

Apreciind că sectorul construcţiilor reprezintă unul din domeniile prioritare pentru realizarea obiectivelor prevăzute în Programul de Guvernare,

Ţinând cont că activitatea de construcţii este decisivă pentru realizarea proiectelor de investiţii publice şi private,

Având în vedere că în ultimii ani sectorul construcţiilor s-a confruntat cu dificultăţi legate de asigurarea cu forţă de muncă specializată şi de o concurenţă neloială, ceea ce a făcut ca numărul mediu de salariaţi, declaraţi de agenţii economici din domeniu, să se reducă numai în ultimii doi ani cu 2%, respectiv cu circa 8 mii de persoane,

Luând în considerare că în ultimii 3 ani, deşi economia a înregistrat un ritm ridicat de  creştere  a  produsului  intern  brut,   cifra   de   afaceri   din   sectorul   construcţiilor s-a redus, fiind în anul 2017 cu circa 3 miliarde lei mai mică decât în anul 2015, iar numărul unităţilor din sector care au înregistrat pierdere a crescut,

Având în vedere că în unele sectoarele adiacente activităţii de construcţii, care asigură materii prime şi materiale de construcţii, există o concurenţă ridicată a importurilor de astfel de produse, ceea ce face ca acestea să înregistreze rate de profitabilitate mai reduse decât în activitatea de construcţii,

GUVERNUL ROMÂNIEI SE ANGAJEAZĂ SĂ ADOPTE URMĂTOARELE MĂSURI DE NATURĂ SĂ VINĂ ÎN SPRIJINUL ACTIVITĂŢII DE CONSTRUCŢII

 1. Se declară sectorul construcţiilor sector prioritar, de importanţă naţională pentru economia românească pe următorii 10 ani, începând cu 01.01.2019. Prin ”sector construcţii’’ se înţelege activitatea de construcţii precum şi principalele domenii de producere a materialelor de construcţii, nominalizate în acest

 

 1. Pentru sectorul construcţii definit mai sus, se va stabili incepând cu 2019 un salariu minim brut lunar de 3000 lei. Taxele pe muncă pentru angajator vor fi 0, iar pe angajat se vor stabili astfel încât, salariul minim net lunar să depășească echivalentul in lei a 500 euro, algoritm ce se va aplica pe întreaga grilă de salarizare până la limita de 10 salarii minime.

 

 1. Introducerea certificării profesionale va fi făcută de un organism de certificare neutru, alcătuit din membri ai organizaţiilor patronale reprezentative, organizaţiilor profesionale, instituţiilor de învăţământ şi specialiştii din domeniu. Firmele care fac obiectul certificarii vor putea efectua lucrari doar în condiţiile în care au fost atestate profesional în prealabil de organismul de certificare astfel înfiinţat şi numai la categoriile de lucrări pentru care a fost certificat.

Termen: 30.06.2019

 

 1. În condiţiile noului salariu minim şi a facilităţii fiscale la plata contributiilor sociale, se vor introduce măsuri suplimentare pentru combaterea muncii la negru. Societăţile depistate că folosesc lucrători fără forme legale vor fi declasificate cel putin un an de zile. De asemenea, lucrătorilor fără forme legale li se vor aplica sanctiuni suplimentare, stabilite impreuna cu patronatele si sindicatele

Termen: 30.09.2019

 

 1. În sectorul de constructii definit la punctul 1, nu se vor utiliza zilieri. Termen: 12.2018

 

 1. Societăţile comerciale din construcţii, care nu îşi vor îndeplini contractele la termen şi în condiţiile de calitate solicitate, vor fi trecute la o clasa inferioara de certificare pe baza unei metodologii stabilite de comun acord între instituţiile guvernamentale și patronatele reprezentative.

Termen: 30.09.2019

 1. Actualizarea preţului contractelor cu prevederile legislative apărute ulterior încheierii acestora, inclusiv cu prevederile noilor nivele de salarizare, în sensul aplicării creşterii procentuale a salariului minim pentru toată grila de salarizare. Aceasta se va aplica pentru: contracte aflate în execuţie, contracte aferente procedurilor de achiziţii publice aflate în derulare, pentru care anunţul a fost publicat în SICAP, au fost depuse oferte dar nu s-a semnat contractul sau acesta este în curs de semnare,contracte ce se vor demara ulterior, indiferent de sursa de finanţare.

Termen: 31.12.2018

 1. Ajustarea preţului contractelor se va face pe baza unei formule polinomiale pentru preluarea influenţei modificării preţurilor. Această ajustare se va aplica pentru același tip de contracte ca la punctul

Indicii de preţ şi proporţiile diverselor componente ale costului construcţiilor vor fi stabiliţi, în mod centralizat, de către Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză (CNSP) şi vor fi publicate trimestrial. Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP) va elabora metodologia de ajustare şi actualizare.

Termen: 31.12.2018

 1. Modificarea prevederilor referitoare la angajarea cetătenilor din afara UE, în sensul în care se vor stabili cote mult mai mari, agreate împreună cu patronatele reprezentative si în același timp se vor elimina orice fel de inechitati privind taxarea si impozitarea acestora. Termen: 01.2019

 

 1. Adoptarea legii Casei Sociale a Constructorilor în forma reactualizată, aflată în acest moment la Comisia pentru muncă şi protecţie socială din cadrul Camerei Deputaţilor (Legea 215/1997).

Termen: 31.12.2018

 1. Conform solicitarii patronatelor reprezentative se va analiza posibilitatea ca valoarea contractelor sa fie exprimată și în euro și posibilitatea introducerii unui termen de maxim 25 de zile pentru prelungirea perioadei de evaluare a ofertelor. De asemenea, se va avea in vedere ca modificarea regulamentului de receptie și a modelului de contract aprobate prin HG 1/2018 să ia in considerare propunerile patronatelor

Termen: 31.03.2019

 1. Perfectionarea legislatiei privind achizitiile publice, prin transmiterea catre Parlament a amendamentelor agreate cu patronatele

Termen: 31.03.2019

 1. Introducerea obligativității de acordare a avansului pentru contracte de lucrări în procent de 30%, în special pentru cele din fonduri europene și pentru contractele de interes national, iar în funcție de disponibilitate, la alte contracte cu o valoare de peste 1 milion de euro. Restituirea avansului se va efectua prin reduceri procentuale la fiecare factură, până la finalizarea

Termen: 31.12.2018

 1. Introducerea prevederii ca toti agentii economici certificați, care activează în sectorul construcţiilor definit la punctul 1, să fie membri într-o organizaţie patronală.

Termen: 30.06.2019

 1. Infiinţarea unui Fond de garantare pentru construcţii, cu participarea Statului în procent de 80% şi a firmelor de construcţii cu 20%.

Termen: 30.06.2019

 1. Conceperea unui mecanism de sprijin şi subvenţionare pentru producţia internă de materiale de construcţii în cazul activităţilor CAEN cu o pondere ridicată a importului, precum şi pentru exportul de materiale de construcţii şi îndeosebi de tâmplărie şi/sau vitraj izolant.

Termen: 31.03.2019

 1. Adoptarea unor măsuri de întărire a controlului impreuna cu patronatele, în ceea ce priveşte tâmplăria şi vitrajul izolant, referitor la marcajul CE şi C47, prin stabilirea instituţiilor şi responsabilităţilor acestora. Aprobarea proiectelor de acte normative privind:
 • Normativ Indicativ C47 – 2018: instructiuni tehnice pentru folosirea si montarea vitrajelor si a altor produse din sticla in
 • Normativ Indicativ P 118/1 – 2018 Partea I: construcții, privind securitatea la incendiu a constructiilor.

Termen: 31.03.2019

 1. Domeniile de activitate conform cod CAEN, care să facă obiectul prezentelor măsuri, sunt următoarele:
 • Secţiunea F CONSTRUCŢII cod CAEN 41,42,43 integral
 • 2312 – Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate
 • 2331 – Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică
 • 2332 – Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii din argilă arsă
 • 2361 – Fabricarea produselor din beton pentru construcţii
 • 2362 – Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii
 • 2363 – Fabricarea betonului
 • 2364 – Fabricarea mortarului
 • 2369 -Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
 • 2370 – Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei
 • 2223 – Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii
 • 1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii
 • 2512 – Fabricarea de uşi şi ferestre din metal
 • 2511 – Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice
 • 0811- Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei
 • 0812 -Extracţia pietrişului şi nisipului;
 • 711 – Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică.
 1. Societăţile comerciale care au ca activitate principală una din activităţile prevăzute în clasificaţia de la punctul 18, vor beneficia de prevederile prezentului acord în măsura în care cifra de afaceri obtinuta din activitatea din domeniul constructiilor reprezinta cel putin 80% din cifra de afaceri totală. Această proporţie va fi declarată pe propria răspundere.

Întâlnire între marii angajatori şi Ministrul Municii şi Justiţiei Sociale găzduită de CCIA Botoşani

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Botoşani a organizat vineri, 30.11.2018, o întâlnire între marii angajatori şi Ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale, Marius-Constantin Budăi.

Dezbaterile au avut ca temă propunerea Guvernului de majorare a salariului minim garantat în plată, precum şi salarizarea diferenţiată în funcţie de vechimea în muncă.

La întâlnirea moderată de preşedintele CCIA Botoşani, Valeriu Iftime, au luat parte reprezentanţi ai firmelor din domeniul textil din Botoşani şi Odorheiu Secuiesc precum şi reprezentanţi ai unor societăţi din domeniul panificaţiei, agriculturii şi producţia de pompe industriale, totalizând peste 10.000 de salariaţi.

Oamenii de afaceri i-au cerut oficialului Guvernului să elimine criteriile de salarizare pe bază de vechime în muncă spunând să s-ar crea o contraproductivitate şi oamenii cu experienţă ar putea rămâne fără locuri de muncă din cauza costurilor care ar trebui suportate de angajatori.

De asemenea, au mai fost propuse introducerea în legislaţia românească a unor practici din Franţa sau Turcia. În Franța s-a optat pentru defiscalizarea veniturilor salariale mici, iar în Turcia s-au defiscalizat salariile în regiunile geografice slab dezvoltate.

Ministrul Marius-Constantin Budăi a luat act de propunerile făcute de oamenii de afaceri şi a menţionat că le va discuta în cadrul Guvernului şi va încerca să găsească o soluţie.

Portalul Furnizorilor din România lansat de Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană

Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană vine în sprijinul agenților economici, care sunt în căutare de parteneri/clienți pe piață germană.
Așadar, dorim să vă prezentăm Portalul Furnizorilor din România, noul instrument creat de noi, special pentru promovarea producătorilor și furnizorilor de servicii români pe piață germană:
În fiecare zi primim cereri de la companii germane în căutare de furnizori români de produse și servicii, din toate ramurile industriei. Ne dorim că acest Portal să fie un “first stop” pentru acestea, iar noi recomandăm și încurajăm companiile să profite de această oportunitate de a se face vizibili pe piață din Germania.
Pentru alte detalii, va rugăm nu ezitați să ne contactați.
În speranța unei bune colaborări,
Cu stimă,
Irena – Ioana Șoș
Consultant
Market Entry and Business Development
Deutsch-Rumänische Industrie- und Handelskammer
Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană
Str. Clucerului 35, et. 2
RO-011363 Bucuresti
Tel.: +40 21 207 91 46
Fax: +40 21 223 15 38

Întâlnire-dezbatere cu Ministrul Municii şi Justiţiei Sociale pe tema majorării salariului minim

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Botoşani invită agenţii economici la o întâlnire-dezbatere cu tema majorării salariului minim brut pe ţară garantat în plată.

La acţiunea ce va avea loc, în data de 30.11.2018 orele 13.00, la sediul CCIA Botoşani urmează să participe Ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale, Marius-Constantin Budăi.

Confirmarea participării dumneavoastră o puteţi face la numerele de telefon 0331/711039 sau 0749530478

Înscrieri cursuri specializare Evaluator de Risc la Securitatea Fizică

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Botoşani organizează o nouă grupă de cursanţi pentru specializarea „Evaluator de Risc la Securitatea Fizică”.
În judeţul Botoşani se înregistrează un deficit de evaluatori specializaţi, iar obligativitatea tuturor firmelor şi instituţiilor publice ce deţin bunuri de valoare este de a solicita o Analiză de Risc la Securitatea Fizică.

Legislaţia în vigoare stipulează amenzi cuprinse între 10.000 şi 20.000 de lei, de la 1 iulie 2018, pentru entităţile menţionate ce nu întocmesc o Analiză de Risc la Securitatea Fizică.
Curs va debuta în data de 4 decembrie.


Documente pentru dosarul de inscriere:
diploma de studii superioare
cazier judiciar
copie carte identitate si copie certificat naştere
Relaţii şi informaţii suplimentare la telefon 0749.530.478 sau e-mail marianrotariucciabt@gmail.com