Lansare Proiect “Instruit pentru Performanţă”

 Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Botoșani, în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu Asociația pentru Integrare și Dezvoltare Comunitară – INDECO și Asociația Consensual anunță lansarea proiectului cu titlul „Instruit pentru performanță!” cod MySmis 128130.        

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea nivelului de cunoștințe, competențe și aptitudini ale angajaților activi în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau din întreprinderi care intenționează să-și adapteze activitatea principală sau secundară la cel puțin unul din aceste sectoare economice sau la unul din domeniile de specializare inteligentă.

Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 18 luni, în intervalul 25 octombrie 2019 – 24  aprilie 2021, iar principalele rezultate  preconizate sunt:

  • 1 campanie de informare la nivelul Regiunii NE;
  • 16 seminarii de informare
  • 330 de persoane selectate în grupul țintă‚ care vor participa la programe de formare;
  • 36 IMM care vor beneficia de servicii de consiliere, sprijin și asistență
  • 230 persoane participante la cursuri de inițiere/specializare/perfecționare
  • 100 persoane participante la cursuri de calificare nivel 2;
  • 60 persoane participante la cursuri de competente informatice;

Valoarea totală a proiectului este de 2.831.938,74 lei, din care 2.407.147,97 lei contribuția Uniunii Europene și 424.790,77 lei contribuție din bugetul național.

Date de contact:

Camera de Comert Industrie ȘI Agricultură Botoșani – 031711039, secretariat@cciabt.ro

Asociația pentru Integrare și Dezvoltare Comunitară INDECO – 0232.274.362, secretariat@asociatia-indeco.ro

Asociația CONSENSUAL –  0232.258.653, secretariat@consensual.ro

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman

Topul Judeţean al Firmelor ediţia a XXVI-a

Sala Luceafărul a Popasului Cucorăni a găzduit, în data de 1 noiembrie 2019, ediţia a XXVI-a a Topului Judeţean al Firmelor cu un număr record de participanţi. Peste 100 de firme au fost premiate în cadrul galei de decernare a diplomelor şi trofeelor de excelenţă pentru rezultatele obţinute în cursul anului 2018.

Momente de dans, de iluzionism şi muzica live au condimentat seara de gală.

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Botoşani mulţumeşte tuturor participanţilor şi felicită toate firmele prezente în ediţia 2019 a Topului Judeţean al Firmelor!

Proiect de mobilitate profesională cu sprijinul UE

Camera de Comerț   şi  Industrie a României are plăcerea de va informa cu privire la proiectul European Solidarity Corps 4 Youth (ESC4Y), o nouă inițiativă a Uniunii Europene.

Acest proiect este dedicat companiilor   şi  organizațiilor care pot oferi locuri de muncă plătite, stagii de pregătire sau ucenicie de asemenea plătite, pentru tineri cu vârste cuprinse între 18  şi 30 de ani, din întreagă Uniune Europeană, pentru o perioada cuprinsă între 2  şi 12 luni. Tinerii motivați vor fi pre-selectați de către consilierii europeni de ocupare a forței de muncă. European  Solidarity  Corps  4  Youth  (ESC4Y)  este  un  prioect  de  mobilitate  profesională finanțat de Uniunea Europeană, condus de Pole Emploi, serviciul public de ocupare a forței de muncă din Franța  şi partenerii săi europeni.

Companiile care găzduiesc astfel de tineri pot obține  ajutor financiar de până la 2000 de euro dacă se încadrează în categoria IMM-urilor (până în 250 angajați). Serviciul public de ocupare a  forței  de  muncă  din  Franța   şi  partenerii  săi  vor  verifică  eligibilitatea  de  a  participa  la European Solidarity Corps 4 Youth, apoi vor identifica  şi recruta candidații potriviți nevoilor.

Vor   rambursa   cheltuielile   de   călătorie   pentru   interviul   de   angajare,   indemnizația  de subzistență,  rambursarea  cursului de  limbi străine, recunoașterea  calificărilor   şi rambursarea cheltuielilor de diplomă.

În ceea ce priveşte eligibilitatea întreprinderilor sau organizațiilor,  pot lua parte angajatori din orice sector, indiferent de activitate, cu îndeplinirea condițiilor solicitate de organizatori.

Termenul  limită  pentru  depunerea  plasamentului  este  începutul  lunii  noiembrie  2019,  iar termenul limită pentru a primi beneficii financiare este 31 decembrie 2019, (cererile de sprijin financiar trebuie completate până la dată de 10 decembrie 2019).

Pentru înscrieri  şi  mai multe detalii va rugăm să accesați site-ul: https://escorps.eu/en/

Pentru   mai   multe   informații,   nu   ezitați   să   o   contactați   pe   doamna,   Ana  Drobnjak, Eurochambres, e-mail: drobn jak@e   urochambres.eu; telefon: +32 (0)2 282 08 64.

Forum de afaceri România-Turcia

Avem plăcerea să vă informăm că marți, 5 noiembrie 2019, Camera de Comerţ şi Industrie a României (CCIR) va organiza Forumul de Afaceri România – Turcia, în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Çerkezköy (Turcia) și Asociația Investitorilor Turci din România (ImmTurk).

Evenimentul se va desfășura la CCIR Business Center, sala “Aurel Ghibuțiu”, Bdul. Octavian Goga, nr. 2, sector 3, București, începând cu ora 10:00, la data menționată mai sus.

Camera de Comerț și Industrie Çerkezköy (Turcia) este membră a KOSGEB (Ministerul Industriei și Tehnologiei din Turcia) și TOBB (Uniunea Camerelor de Comerț și Industrie a Republicii Turcia). De asemenea, este a IV-a cea mai importantă organizație de profil din această țară, ce deservește peste 4600 de membrii din care 25% industriași

În cadrul acestui eveniment de business-matching veți avea oportunitatea de a intra în dialog direct cu importante companii turcești, membre a CCI Çerkezköy, din domenii precum: comerț general, produse alimentare, producție tâmplărie din materiale plastice, comerț cu electrocasnice și electronice, mobilier, producția de articole textile, covoare, construcții de clădiri rezidențiale, materiale de construcții, producție ambalaje din plastic, echipamente de telecomunicații, sănătate, comerț cu combustibili, echipamente pentru prelucrarea metalelor, comerț cu metale prețioase și bijuterii.

Participarea la Forumul de Afaceri România – Turcia este gratuită, în limita locurilor disponibile.

Accesul la eveniment va fi permis doar în baza înscrierii online.

Aşteptăm cu interes răspunsul dumneavoastră până cel târziu la data de 4 noiembrie a.c., iar pentru detalii vă rugăm să îl contactaţi pe domnul Răzvan Pârvulescu, Șef Birou Relații Bilaterale, email: razvan.parvulescu@ccir.ro, tel +40374 474 382.

Top-ul Judeţean al Firmelor ediţia a XXVI-a

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Botoşani invită mediul de afaceri, pe data de 01 noiembrie a.c., la cea de-a XXVI-a ediție a Top-ului Judeţean al Firmelor.Barometru al performanței în afaceri, Top-ul Judeţean al Firmelor premiază operatori economici din diferite sectoare de activitate precum: industrie, servicii, comerț, turism, cercetare-dezvoltare și high-tech, agricultură, silvicultură și pescuit și construcții.Pentru mai multe detalii și înregistrare la eveniment vă rugăm să ne contactaţi la 0331/711037, fax: 0231/517532, e-mail: secretariat@cciabt.ro0744 434961 – Director general Carmen Panțiru, e-mail: carmennarcis2000@yahoo.com0749530478 – Manager comunicare Marian Rotariu, e-mail: marianrotariucciabt@gmail.com. Top-ul Judeţean al Firmelor, organizat în exclusivitate de Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Botoşani, este un reper pentru mediul de #business, un clasament al celor mai competitive firme din judeţul Botoşani.Metodologia de realizare a clasamentului se poate consulta la adresa: https://www.cciabt.ro/metodologia-de-realizare-a-topurilor-de-firme-organizate-de-camerele-de-comert-si-industrie-din-romania-editia-a-xxvi-a.html

Metodologia de realizare a Topurilor de Firme organizate de Camerele de Comerţ şi Industrie din România Ediţia a XXVI-a

Topurile judeţene de firme Topurile firmelor din judeţe şi municipiul Bucureşti, numite în continuare topurile judeţene de firme, sunt organizate de Camerele de Comerţ şi Industrie Judeţene în conformitate cu prevederile art. 4 lit. m din Legea nr. 335/2007 a Camerelor de Comerţ şi Industrie din România, modificată și completată.

Topurile judeţene de firme se obţin din clasamentele judeţene de firme, determinate de către Camerele de Comerţ şi Industrie Judeţene, pe baza prezentei metodologii.

Sursele de informaţii Sursele de informaţii utilizate sunt:  Informaţii din situaţiile financiare ale societăţilor pentru anul anterior, conforme cu Directivele Europene, furnizate de Ministerul Finanţelor Publice;  Informaţii despre firmele legal înregistrate în România, furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;  Informaţii despre firme, rezultate din activitatea camerelor judeţene1 ;

Condiţiile de admitere a firmelor în clasamente Sunt admise în topurile judeţene de firme entităţile care sunt comercianţi conform legii şi îndeplinesc simultan următoarele condiţii, cu privire la datele de bilanţ depus pentru anul anterior:  Profit din exploatare pozitiv;

Camerele de Comerţ și Industrie Judeţene pot proceda la verificarea informaţiilor din situaţiile financiare ale firmelor din top și din alte surse precum și din vizite la firme, pentru a evita eventuale erori care ar putea apare la clasificarea firmelor. În situaţia în care vor fi constatate neconcordanţe (între datele înregistrate în aplicaţia de Top și situaţia reală), acestea vor fi corectate pe baza unui document justificativ ce emană de la o instituţie / persoană / organ competent (proces verbal al comisiei de validare a clasamentului judeţean semnat de toţi membrii comisiei; declaraţie reprezentant legal; certificate emis, după caz, de auditor, cenzor sau ANAF, etc) Metodologia de realizare a topurilor de firme

 Cifră de afaceri de minim 100 000 lei în cazul microîntreprinderilor şi minim 250 000 lei în cazul celorlalte entități. Nu sunt admise:  Grupurile de interes economic (GIE);  Firmele ale căror cuantum format din suma datoriilor în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului și impozitele și taxele neplătite la termenul stabilit la bugetele locale depășește cuantumul creanțelor în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului;  Firmele pentru care valoarea a cel puţin unui indicator calculat este negativă;  Firmele care la data realizării clasamentului se află în stare de radiere, faliment, lichidare, dizolvare, întrerupere temporară de activitate, insolvenţă. Elementele financiare utilizate în vederea stabilirii accederii în clasamente sunt prezentate în Anexa 2. Pentru realizarea clasamentelor Topul Firmelor se prelucrează numai bilanţurile depuse în termenul legal la Ministerul Finanţelor Publice

Structura clasamentelor pe domenii, grupe de activitate şi clase de mărime a întreprinderii Topurile judeţene de firme sunt structurate pe șapte domenii de activitate:  Cercetare – Dezvoltare şi High – Tech;  Industrie;  Agricultură, Silvicultură, Pescuit;  Construcţii;  Servicii;  Comerţ  Turism Domeniile sunt împărţite pe grupe de activitate conform codului CAEN rev. 2, publicat în Monitorul Oficial nr. 293/2007 și al obiectului de activitate preponderent efectiv desfășurat declarat pe propria răspundere în situaţiile financiare pentru anul anterior. Corespondenţa dintre domenii şi grupele de activitate este descrisă în Anexa 1.

Clasificarea întreprinderilor pe clase de mărime se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi 2 data limită de preluare în cadrul aplicaţiei a ultimei variante a bazelor de date furnizate de Ministerul Finanţelor Publice este 10 iulie 2019. Metodologia de realizare a topurilor de firme Pagina 3 din 5 mijlocii, cu completările şi modificările ulterioare, care stabileşte criteriile de încadrare a firmelor, după cum urmează:

Clasa de mărime Criterii de încadrare Microîntreprinderi Au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale3 de până la 2 milioane euro, echivalent în lei Întreprinderi mici Au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei Întreprinderi mijlocii Au între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro4 Întreprinderi mari Au între 250 şi 999 de salariaţi Întreprinderi foarte mari Au peste 1000 de salariaţi Pentru firmele care au maxim 249 de salariaţi, depăşirea unuia dintre criteriile de încadrare determină trecerea firmei în clasa următoare de mărime.

Indicatorii utilizaţi Indicatorii utilizaţi pentru clasificarea firmelor sunt:  Cifra de afaceri netă (I1);  Profitul din exploatare (I2);  Rata profitului din exploatare (I3);  Eficienţa utilizării resurselor umane (I4);  Eficienţa utilizării capitalului angajat (I5). Indicatorii sunt determinați astfel:  I1 = Cifra de afaceri netă;  I2 = Profitul din exploatare; 3 Total active = Total active imobilizate + Total active circulante + Cheltuieli în avans 4 Banca Națională a comunicat cursurile pieței valutare din data de 31.12.2018, în vederea întocmirii situațiilor financiare ale anului 2018 de către toate entitățile prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată. Cursul valutar stabilit pentru euro la data de 31.12.2018: 1 Euro = 4.6639 Metodologia de realizare a topurilor de firme Pagina 4 din 5  I3 = Profit din exploatare / Cifra afaceri ;  I4 = Valoarea adăugată5 / Număr mediu de salariaţi;  I5* = (Profitul brut + Cheltuieli privind dobânzile) / Capital angajat6 .

Elementele financiare pe baza cărora se calculează indicatorii utilizați sunt prezentate în Anexa 2. Pentru fiecare indicator şi domeniu de activitate este stabilită o pondere în cadrul punctajului total (P1, P2, P3, P4, P5). Ponderile indicatorilor sunt prezentate în Anexa 3. 1.5. Punctajul Punctajul fiecărei firme din top se obţine în modul următor:  Se determină indicatorii (I1, I2, I3, I4, I5) după formulele definite la punctul 1.4.;  Se determină mediile naționale ale indicatorilor (M1, M2, M3, M4, M5) prin calcularea, pentru fiecare grupă de activitate şi clasă de mărime a întreprinderii, a mediei aritmetice a acelui indicator, aplicată pentru firmele care îndeplinesc, la nivel naţional, condiţiile de admitere la top;  Fiecare indicator este normalizat prin împărţirea la media sa naţională: I1 = I1 / M1, I2 = I2 / M2, I3 = I3 / M3, I4 = I4 / M4, I5 = I5 / M5; 

Punctajul total (PT) se calculează ca suma produselor dintre indicatori şi ponderea aferentă fiecărui indicator: PT = (I1 * P1) + (I2 * P2) + (I3 * P3) + (I4 * P4) + (I5 * P5). Firmele membre ale camerei judeţene, care au achitat cotizaţia la zi, primesc o bonificaţie de 10% din punctajul total. Clasamentul judeţean de firme conţine câte maxim 10 firme pentru fiecare domeniu, grupă de activitate şi clasă de mărime a întreprinderii, determinate prin ordonarea descrescătoare a punctajului total. 5 Valoarea adăugată = Profit din exploatare + Cheltuieli cu personalul + Ajustările de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale + cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; 6 Capital angajat = datorii pe termen lung + capitaluri proprii; * În cazul în care, în calculul indicatorului I5, atât numitorul cât și numărătorul sunt negativi companiile nu vor fi acceptate în clasament. Numărător negativ ((Profitul brut + Cheltuieli privind dobânzile) înseamnă că firma este în pierdere; numitor negativ (datorii pe termen lung + capitaluri proprii) înseamnă că, capitalurile proprii (unde profitul este negativ) nu pot susține împrumuturile pe termen lung. Metodologia de realizare a topurilor de firme

Validarea clasamentului Clasamentul judeţean de firme este analizat şi validat de o comisie a topului de firme, numită de către conducerea Camerei, la nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti. Clasamentul validat devine topul judeţean de firme. Informaţiile despre firmele din topul judeţean sunt actuale la momentul validării acestuia. 2. Topul Naţional al Firmelor din România Topul Naţional al Firmelor din România se organizează în exclusivitate de către Camera Naţională, în conformitate cu prevederile art. 28, lit. j din Legea 335/2007 a Camerelor de Comerț și Industrie din România, modificată și completată, şi Cap. III, art.16, punctul 12 din Statutul Camerei Naţionale. Clasamentul Topului Naţional al Firmelor se realizează de către Camera Naţională, pe baza clasamentelor judeţene de firme furnizate de către Camerele de Comerţ şi Industrie Judeţene, prin interclasarea acestora şi păstrarea primelor maxim 10 poziţii pentru fiecare domeniu, grupă de activitate şi clasă de mărime a întreprinderilor.

Topul Naţional al Firmelor este format din firmele situate pe locul 1 – 10 în acest clasament, la fiecare domeniu, grupă şi clasă de mărime a întreprinderii.

Responsabilități Camerele de Comerţ şi Industrie Judeţene şi Camera de Comerţ şi Industrie a României nu îşi asumă responsabilitatea pentru eventualele erori în întocmirea situaţiilor financiare şi a oricăror alte documente utilizate la determinarea clasamentelor. Conform prevederilor legale, răspunderea revine celor care au întocmit documentele în cauză. Camerele de Comerţ şi Industrie Judeţene şi Camera de Comerţ şi Industrie a României nu pot fi ţinute responsabile pentru orice daune sau pierderi ce ar putea rezulta în urma unei acţiuni sau renunţare la acţiune, ca urmare a utilizării, în orice scop, a datelor publicate în legătură cu Topurile Firmelor.

Delegație botoșăneană la expoziția internațională ”Produs în Euroregiunea Prutul de Sus”

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Botoșani a participat, în data de 3 octombrie 2019, alături de o delegație de 7 firme și instituții din Botoșani la expoziția internațională ”Produs în Euroregiunea Prutul de Sus” organizată de Camera de Comerț și Industrie Cernăuți-Ucraina.

Din delegația județului Botoșani au făcut parte conducerea Direcției pentru Agricultură Județeană Botoșani, Parcul Regional de Agrement Turistic și Sportiv Cornișa(DSPSA Botoșani), Euro PR Event Media SRL cu brandul Velvet Queen, Grupul de firme Formens, Grupul de firme Elsaco, Rolana Tex și I.I. Rusu A. Mihaela cu brandul Deliciul Mihaelei.

Standurile instituțiilor și firmelor botoșănene au fost vizitate de oficialitățile din Cernăuți precum și de Consulul General al României la Cernăuți, Irina Loredana Stănculescu.

Participare gratuită târg Ucraina

Camera de Comerţ Industre şi Agricultură Botoşani în parteneriat cu Camera de Comerţ şi industrie Cernăuţi, vă invită în perioada 3 – 5 octombrie 2019 la expoziţia internatională “Produs în Euroregiunea Prutul de Sus”.
Expoziţia va fi organizată la Cernăuti, Ucraina, şi este unul din cele mai importante evenimente din Euroregiune.

Participarea este gratuită.

Firmele care vor să-şi prezinte produsele şi serviciile beneficiază de spatiu individual gratuit, în suprafata de 4mp sau 6mp, functie de solicitare, in zona dedicata Romaniei. Numarul de spatii este limitat (10 module )

Pe durata expozitiei sunt programate prezentari ale firmelor participante si intalniri B2B.

Detalii si inscrieri la tel 0331711039, 0744434961 sau 0749530478, mail secretariat@cciabt.rocarmennarcis2000@yahoo.com, marianrotariucciabt@gmail.com pana cel tarziu la data de 15.09.2019.

Intrarea în Ucraina se face in baza paşaportului individual.

Misiune de Afaceri Agricole din România și Republica Moldova în SUA

In Atentia Institutiilor de Dezvoltare Rurala, Fermelor, Firmelor de Echipamente Agricole si Produse Agro-Alimentare si Asociatiilor Agricole Interesate din Romania si Republica Moldova:

Serviciul Comercial din Bucuresti al Ambasadei SUA in Romania, Departamentul de Comert al Guvernului SUA din Fargo, Dakota de Nord, Biroul de Comert al Statului Dakota de Nord din Fargo si Departamentul de Comert al Guvernului SUA din Baltimore, Maryland organizeaza o Misiune de Afaceri Agricole din Romania si Republica Moldova in SUA, intre 7 si 17 septembrie 2019.

Perioada acestei misiuni a fost aleasa spre a facilita participarea in vizite, targuri si intalniri majore:

8 septembrie: Vizita la Comunitatea Romano-Americana Ortodoxa din Chicago

9-11 septembrie: Targul Big Iron Farm Show in Fargo, Dakota de Nord

12-14 septembrie: Targul Biofach America – All Things Organic Show &

Targul Natural Products Expo East in Baltimore, Maryland

15 septembrie: Vizita la Comunitatea Romano-Americana Ortodoxa din New York City

16 septembrie: Intalniri oficiale doar pt. Delegatii Guvernamentali din Romania si Moldova cu

oficiali din agentiile Guvernului SUA specializate in comert, agricultura si

imbunatatiri funciare si Turul Orasului Washington, D.C. pt. Delegatii Agricoli

Pentru mai multe informatii va rugam sa adresati Camerei de Comert si Industrie Botosani.